SPOTKANIE DLA CZŁONKÓW / PROPONOWANY NOWY STATUT POSKu

Sep 15th 11:30 am - 1:30 pm

SPOTKANIE DLA CZŁONKÓW

Proponowany Nowy Statut POSKu

Komisja Statutowa zaprasza członków POSKu na spotkanie celem przedyskutowania i skonsultowania proponowanego nowego statutu

w sobotę 15ego września 2108 godz. 11.30 w Teatrze POSKu.

Członkowie Komisji będą do dyspozycji członków aby wyjaśniać wszelkie sprawy  dotyczące dokumentów przez nich przygotowanych.

Dokumenty dotyczące proponowanego nowego statutu zostały wysłane do członków pocztą. Członkowie, którzy nie otrzymają dokumentów do daty

1ego września 2018r.  proszeni są o skontaktowanie się z sekretariatem POSKu aby potwierdzić aktualny adres.

Tel: 020 8741 6411 lub drogą mailową na admin@posk.org.

Dokumenty sa również dostępne na witrynie POSKu https://www.posk.org/pl/o-nas/statut/.

 

MEETING FOR MEMBERS

Proposed new constitution for POSK

The Statute Committee invites POSK members to a meeting in order to discuss the proposed new constitution on

Saturday 15th September 2018 in the POSK Theatre at 11.30.

Members of the Committee will be available to explain any matters the members may raise about the documents they have produced.

Documents relating to the proposed new constitution have been sent out to members by post and any member who has not received the documents

by 1st September 2018 is requested to contact the POSK office on 020 8741 6411 or by e-mail at admin@posk.org to confirm their current address.

The documents are also available to view on the POSK website at  https://www.posk.org/en/about-us/articles-association/ 

Tags: