Aktualności

Powtórka Czerwonego Kapturka

Powtórka Czerwonego Kapturka

4,5,11 oraz 12 Marca zaprasza Państwa Teatr POSK Dzieciom. Wiedzą czerwone kapturki Że najlepsze są powtórki!

Alberto Portugheis - Chopin concert

Alberto Portugheis - Chopin concert

22 Lutego Alberto Portugheis świętuje swoje 82 urodziny w dniu 213 urodzin Chopina koncertem z opcjonalną kolacją

Walentyki w Łowiczance

Walentyki w Łowiczance

11 Lutego 7pm Valentine’s Day Party

Marzena Konarzewska 17 stycznia

Marzena Konarzewska 17 stycznia

17 stycznia o godzinie 18.00 zapraszamy na darmowe porady prawne dla Polakow w UK

Sylwester w Łowiczance

Sylwester w Łowiczance

Muzyka na żywo, Szampan o pólnocy. £100

Bal Sylwestrowy

Bal Sylwestrowy

W sali teatralnej POSK 19:30-02:30

POSK Spotkanie Nowych Czlonkow

POSK Spotkanie Nowych Czlonkow

Regularne spotkanie z obecnymi, nowymi i potencjalnymi członkami - środa 16go Listopada w Sali Szafirowej.

Narodowe czytanie

Narodowe czytanie

Ballad i Romansów Adama Mickiewicza 19 listopada g16:00

Voicingers On Tour 2022

Voicingers On Tour 2022

4 listopada@POSK Theatre Grzegorz Karnas/ Natalia Kordiak/ Manu Domergue / Giuliano Osella / Wild Whispers / Jam Session

HALKA

HALKA

29-go i 30-go października @POSK Theatre Opera Stanisława Moniuszki

 

Walne_Zebranie_fot_1.jpg

Relacja po Walnym Zebraniu członków POSK-u 

Znamy już wyniki wyborów, które odbyły się podczas Walnego Zebrania Członków POSK-u w sobotę 16-tego maja 2015 roku. Z 23 kandydydatów, w wyniku wolnych wyborów, wyłoniono do Rady POSK-u 17 osób - wiekszość z wybranych już poprzednio zasiadała w Radzie, ale pojawiły się też 4 nowe osoby: pani Mirosława Wrona i pani Izabela Dąbek, które od roku prowadzą Sekcję Społeczną w POSK-u, działająca w PUNO pani Maria Dowgiel oraz pan Dr Tomasz  Rajkowski.

     Pani Joanna Młudzinska, bardzo przekonywującą  większością głosów, została po raz kolejny wybrana do Rady i na Przewodniczącą POSK-u. Niewątpliwie świadczy to w znaczący sposób o uznaniu, jakie Walne Zebranie ma dla pracy pani Młudzinskiej i Zarzadu wykonanej na rzecz Ośrodka w ciągu poprzedniego roku, oraz o wielkim zaufaniu, jakim pani Joanna jest darzona przez członków POSK-u. Poprosiłem  Joannę Młudzińską o kilka słów komentarza tuż przed rozpoczęciem jej 4 kadencji jako Przewodniczącej Ośrodka:

„ Poparcie, które otrzymałam jest dla mnie bardzo ważne i bardzo wszystkim za nie dziękuję! Oznacza to dla mnie możliwość kontynuowania rozpoczętej wcześniej pracy, a świadomość tak dużego poparcia  napawa mnie entuzjazmem do dalszych działań. Oznacza to dla mnie rownież, że moje i Zarządu działania w ciągu poprzedniego roku były przez ogromną wiekszość członków POSK-u obecnych na Walnym Zebraniu przyjęte i zrozumiałe. Pragnę rownocześnie zaznaczyć, że jeżeli chodzi o program dotyczący inwestycji i metod zmniejszania i ewentualnego likwidowania deficytu strukturalnego, to jest to program rozpoczęty przez mojego poprzednika, Dr Olgierda Lalko, ja natomiast kontynuuję to, co on rozpoczął. Wejście POSK-u na drogę przeobrażen było jego pomysłem i zasługą.”

     Nowo wybrana Przewodnicząca POSK-u już teraz zastanawia się nad kolejnymi działaniami, które będą miały miejsce w znacznie mniej napiętej sytuacji finansowej Ośrodka. Już teraz wyłaniaja się plany rozszerzenia działalnosci związanej z rozwojem i promocją teatru w POSK-u oraz ewntualnym sprowadzaniem najbardziej interesujących teatrów i sztuk z Polski. Podczas Walnego Zebrania pojawiły się głosy z sali na temat zwiększenia działalności teatralnej w Ośrodku. Pani Joanna komentuje: „ Rozwój teatru jest jak najbardziej jednym z moich celów i właściwie od już zaczynamy w tym kierunku działać, czyli rozbudowywać pod egidą POSK-u ilość i jakość wydarzeń związanych z teatrem, być może będziemy sprowadzać z Polski ciekawe teatry i wydarzenia. Jeżeli brakuje publiczności  kabaretu, to możemy sprowadzać też kabarety.”

      Sekretarz POSK-u Andrzej Zakrzewski dodaje: „Przygotowaliśy i wystawiliśmy w zeszłym roku z rozmachem Halkę, w tym roku przygotowujemy Straszny Dwór – są to doskonałe przykłady na to, co można zrobić! Jeżeli  jesteśmy w stanie wystawiać regularnie tak duże spektakle operowe, to tak samo powinno być możliwe wystawianie dużych sztuk teatralnych. Ja osobiście myślę, że w obecnych multikulturowych czasach, dla przyszlości POSK-u niezmiernie ważnym jest, żeby pokazać, że Polacy potrafią się integrować...Warto więc zapraszać czasem do współpracy osoby z poza społeczeństwa polskiego, szczególnie te zafascynowane polską sztuką, zachowując równocześnie naszą własną kulturę i promując ją.”

     Dość sporo czasu i miejsca podczas Walnego Zbrania zajęły kwestie związane z Komisją Rewizyjną, jej działaniami i raportem. Komisja Rewizyjna nie złożyła wniosku o absolutorium, czego przyczyną najprawdopodobniej były pewne trudności, które Komisja miała z przedstawieniem swojego raportu. Komisja Rewizyjna pracowała w zasadzie w 2 osobowym składzie, w związku z czym nie miała – tak naprawdę – mandatu na przedstawienie ani raportu, ani wniosku o absolutorium. Podczas Walnego Zebrania Komisja przedstawiła dokument, który nie był podpisany przez czonków Komisji Rewizyjnej, dopiero podczas Walnego Zebrania 2 osoby go podpisały, 3-cia osoba podobno zostawiła wcześniej przygotowany list, w którym upoważniła do podpisania raportu w swoim imieniu, nie znając treści dokumentu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Renata Cyparska, poinformowała zebranych na sali, ze przygotowała raport w nocy poprzedzającej Walne Zebranie.

     Wniosek o absolutorium z podziękowaniem dla Zarządu został natomiast przedstawiony przez osobę z sali i został przegłosowany przeważającą iloscią głosów.

     Następnie zebrani na sali przeszli do wyborów przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kandydowała ponownie pani Renata Cyparska i pan Jerzy Ścibor-Kamiński, a nowym przewodniczącym został wybrany, dużą przewagą głosów, pan Jerzy Ścibor-Kamiński i zgodnie z procedurą uchwaloną na zebraniu w 2001 roku przedstawił swoich kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Dodatkowych 2 kandydatów zostało zaproponowanych z sali i w powszechnym głosowaniu została wybrana Komisja Rewizyjna w składzie: Jolanta Sabbat, Krystyna Ostaszewska, Karol Wiśniewski i Anna Gębska.

      Kandydatura pani Renaty Cyparskiej została zgłoszona do wyborów członków Komisji, pani Cyparska podjęła jednak decyzję o nie kandydowaniu, wyraziła natomiast chęć współpracy z nową Komisją i decyzję o przekazaniu jej wszelkich materiałów. Pan Ścibor-Kamiński publicznie ogłosił, że przyjmie materiały od pani Cyparskiej i podejmie z nią współpracę.

       Kończąc tę relacje najważniejszych wydarzeń ostatniego Walnego Zebrania członków POSK-u, warto powiedzieć parę słów o celach i priorytetach działań nowo wybranej Przewodniczącej i Zarządu na najbliższy rok. Najważniejszą kwestią wydaje się być otrzymanie pozwolenia na budowę mieszkań przy 3 Ravenscourt Avenue i rozpoczęcie tego projektu. POSK oczekuje obecnie na decyzję z Hammersmith and Fulham Council w tej sprawie. Równocześnie czeka budynek POSK-u pewna reorganizacja, gdyż są lokatorzy Ośrodka, którzy będą potrzebowali więcej miejsca, są też tacy, którzy chcą zmniejszyć zajmowaną przez siebie powierzchnię. Konieczne jest też zabezpieczenie nowych dróg ewakuacyjnych, gdyż powstanie mieszkań przy 3 Ravenscourt Avenue zlikwiduje istniejące obecnie wyjście ewakuacyjne przez tylną klatkę schodową. Nieustannie w zasadniczych planach działań jest Biblioteka i utrzymanie różnych imprez w Bibliotece organizowanych przez panią Dr Dobrosławę Platt. POSK ma również nadzieję zwieńczenia długoletniego programu katalogowania elektronicznego bibliotecznych zbiorów, poprzez udostępnienie katalogu elektronicznego publiczności.

      Rozwijanie bardzo owocnej działalności Sekcji Społecznej to kolejny priorytet na najbliższy rok – fakt, że 2 osoby z Sekcji zostały wybrane do Rady POSK-u z tak dużą ilością głosów świadczy o tym, że ich praca została dostrzeżona i doceniona. Ważnym rownież jest, że Sekcja Społeczna, która stawia sobie za cel rozwijanie działalności na rzecz pomocy osobom starszym, bezdomnym i chorym, składa się z osób, które nie tak dawno przybyły z kraju i które pragną zaangażować się w pracę społeczną. Zwrociły się do POSK-u właśnie o wsparcie i współpracę. Nowe pokolenia Polaków szukają więc swojego miejsca w strukturach POSK-u, to niewątpliwie dobry znak na przyszłość.

 

Marcin Małyszek