O nas

Fundacja Przyszłości POSKu

Fundacja Przyszłości POSKu została założona w 1989 roku, by za pomocą pożyczek i dotacji wspierać finansowo działalność ośrodka. Powiernicy Fundacji wybierani są przez Radę POSKu. W kadencji 2009/2010 rolę tę pełnią: Robert Wiśniowski, Adam Ostoja-Ostaszewski, Wojciech Tobiasiwiecz, Andrzej Zakrzewski i Marcin Zaremba.

Fundacja zarządza czterema funduszami:

Fundusz Kapitałowy jest nienaruszalny i ma za zadanie generować przychody, które zasilają fundusz ogólny i są wykorzystywane na wspieranie POSK'u.

Fundusz śp. Tadeusza Murdzińskiego został ustanowiony spadkiem w celu fundowania z przychodów nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinach literatury, nauki i sztuki.

Fundusz śp. Zdzisława Jagodzińskiego został ustanowiony spadkiem w celu wspierania z przychodów specjalnych potrzeb Biblioteki.

Fundusz Ogólny składa się z procentów i dochodów z inwestycji, które były kumulowane od czasu założenia Fundacji, ale jeszcze nie zostały wydane przez Fundację.