Biblioteka

Rok 2015 


 

23 kwietnia

 Polonsky.plakat.png

   Spotkanie z prof. Anthonym Polonskym

   na temat Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

   pt: Nowe podejście do historii Żydów na ziemiach polskich.

 

 


 


18 kwietnia

lib_Maresch3.png


   

    Spotkanie z Eugenią Maresch

    z okazji wydania polskiej wersji książki

    Katyń 1940. Dowody zdrady Zachodu: dokumenty z brytyjskich archiwów.


 


24 marca

lib_Tebinka.png    Spotkanie z prof. Jackiem Tebinką (Uniwersytet Gdański),

    autorem wielu publikacji na temat stosunków polsko-brytyjskich


    "Churchill a sprawa polska"
 


  lib_Tebinka_1.JPG      lib_Tebinka_2.JPG 


14 lutego

libSiedlecka-FACEBOOK.PNG

     Spotkanie z Joanną Siedlecką

    "Uwikłani i represjonowani. Bezpieka wobec literatów".

   

    Reportażystka, eseistka, autorka opowieści biograficznych

    o Witoldzie Gombrowiczu, Zbigniewie Herbercie, Witkacym,

    Jerzym Kosińskim, a także książek o pisarzach,

    którzy byli uwikłani we współpracę z SB lub

    byli przez SB represjonowani.


 


20 stycznia

lib_Cybulska.jpg


    


     "Czasem jest pięknie"

     Spotkanie z autorką esejów, felietonów,

     książek o literaturze polskiej i angielskiej

     Mają Cybulską.


    lib_Maja_Cybulska1.JPG     lib_Maja_Cybulska.JPG