Biblioteka

Czytelnia

Czytelnia otwarta jest dla wszystkich. Korzystający mają wolny dostęp do:

Poza tym w magazynie Biblioteki znajduje się ponad 5,6 tysiąca tytułów czasopism, ponad 170 tysięcy egzemplarzy książek i broszur, około 66 tysięcy fotografii. Z materiałów tych oraz z archiwów, rękopisów, dokumentów życia społecznego, map, nut czy też publikacji drugiego obiegu można korzystać po wcześniejszym złożeniu zamówienia.

Materiały udostępniane w czytelni mogą być kopiowane wyłącznie na terenie Biblioteki. O tym, czy materiały mogą być kopiowane, decyduje dyżurujący bibliotekarz. Fotografowanie własnym aparatem cyfrowym (bez użycia lampy błyskowej) dopuszcza się jedynie na miejscu, za zgodą dyżurnego bibliotekarza, z uwzględnieniem Ustawy o prawie autorskim.

Cennik wykonywania kopii z materiałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki:

kopia czarno-biała  A4, A3    £0.20

kopia kolorowa       A4, A3    £1.00

zdjęcie cyfrowe £0.10 (czasopisma i książki) lub £0.35 (materiały archiwalne)

Korzystający z czytelni powinni pozostawić w szatni (recepcja POSK-u) wierzchnią odzież oraz duże torby i plecaki.

Przypominamy, że w Czytelni obowiązuje cisza i zakaz używania telefonów komórkowych.

Pracownikiem odpowiedzialnym za czytelnię i dział czasopism jest pani Elżbieta Urban.
Kontakt: periodicals@polishlibrary.co.uk

 

 

czytelnia.jpg