PUNO - KONFERENCJA "STO LAT NIEPODLEGŁEJ NAUKI POLSKIEJ"

Oct 13th 10:00 am - 6:00 pm

KONFERENCJA

ORGANIZOWANA PRZEZ POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE

Sto lat niepodległej nauki polskiej na emigracji w Wielkiej Brytanii

 

Konferencja ma służyć prezentacji osiągnięć polskich naukowców działających w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych. Ta jednodniowa konferencja dotyczyć będzie osiągnięć naukowych badaczy pracujących na terenie Wielkiej Brytanii.

W pierwszej z planowanych sesji zostaną wygłoszone referaty dotyczące prac naukowców polskich, którzy swą działalność prowadzili w Wielkiej Brytanii w okresie międzywojennym, podczas drugiej wojny światowej i w pierwszych dekadach po jej zakończeniu. W sesji drugiej i trzeciej będą prezentowane dokonania średniego i młodszego pokolenia akademików polskiego pochodzenia. Ramy chronologiczne obejmą lata 1918-2018. W ostatniej, czwartej sesji planowane są wystąpienia naukowców, którzy przedstawią własną działalność i osiągnięcia naukowe na terenie Wielkiej Brytanii.

 

Termin konferencji - 13 października 2018 r., godz. 10.00-18.00

Miejsce: Sala Malinowa Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturowego (POSK) w Londynie.

Adres: 238-246 King Street, London W6 0RF

Tags: