Aktualności

Bilety na pokazy "Bożego Ciała" w Kinie POSK-u

Bilety na pokazy "Bożego Ciała" w Kinie POSK-u

Szczegóły dotyczące sprzedaży biletów na pokazy w czwartek 17/10 i sobotę 19/10

Wrzesień 2019 w POSK-u

Wrzesień 2019 w POSK-u

przegląd najważniejszych wydarzeń

Jawnuta w POSK-u!

Jawnuta w POSK-u!

Porywająca premiera w ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego

Wystawa "Outlook: No Return" w Galerii POSK

Wystawa "Outlook: No Return" w Galerii POSK

w ramach festiwalu Insiders/Outsiders

Prace w kotłowni POSK-u zakończone

Prace w kotłowni POSK-u zakończone

Instalacja nowych bojlerów znacząco zmniejszy koszty zużycia gazu!

Joanna Młudzińska, Przewodnicząca POSK-u nowej kadencji:

Joanna Młudzińska, Przewodnicząca POSK-u nowej kadencji:

"Najważniejsze wyzwanie, to dotarcie do osób, które dotychczas nie angażowały się w POSK”

Oświadczenie

Oświadczenie

- do wiadomości członków POSK-u

 3RA_street_elevation_1-1_1.jpg

Rozpoczyna się zabudowa niezagospodarowanej przestrzeni przy 3 Ravenscourt Avenue  – przetarg na realizację projektu rozstrzygnięty!

Podczas wrześniowego spotkania Rady POSK-u ogłoszono wyniki przetargu na wykonanie prac budowlanych dla POSK-u przy 3 Ravenscourt Avenue oraz podjęto dalsze decyzje dotyczące rozpoczęcia i realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji na drodze do pełnej niezależności finansowej Ośrodka.

Przypomnijmy, że przy 3 Ravenscourt Avenue stał kiedyś budynek mieszkalny, który w latach 60-tych trzeba było zburzyć, aby zbudować budynek POSK-u. Pierwotnie przewidywano, że gmach POSK-u będzie  sięgać aż do rogu ulicy, lecz zabrakło funduszy na zrealizowanie tego zamierzenia.

Pomysł na zabudowanie niezagospodarowanego placu znajdującego się po stronie zachodniej POSK-u pojawił sie mniej więcj 6 lat temu, idea wybudowania mieszkań na tym niewykorzystanym terenie była przedstawiana podczas Walnych Zebrań członków Ośrodka, najpierw przez Dr Olgierda Lalko, następnie przez Przewodniczącą Joannę Młudzińską, a wszystkie aspekty projektu, według wymogów statutowych, były poddawane głosowaniu na zebraniach Rady POSK-u.

Celem planowanej budowy było stworzenie obiektu, który długoterminowo będzie przynosił dochody, które będą mogły być wykorzystane na utrzymanie budynku POSK-u, zmniejszenie tzw. stukturalnego deficytu, i w konsekwencji na działalność społeczną i kulturalną, do której POSK został przecież powołany.

Pozwolenie na budowę czyli „planning permission” otrzymano 28 sierpnia 2015 roku.

Następnie zdecydowano, że lepiej będzie nie pozbawiać budynku klatki schodowej, którą w oryginalnym projekcie planowano zabudować, ze względu na poważne problemy jakie to spowodałaby w kontekście dróg ewakuacyjnych w całym budynku oraz na zwiększenie hałasu i ilości kurzu przy rąbaniu betonu.  Ponadto, analiza kosztów oraz potencjalnych zysków dotycząca zarówno wariantu budowy 4 jak i 5 mieszkań wykazała, że budowa 4 mieszkań jest bardziej  korzystna w proporcji przychodów i wydatków. W efekcie stwierdzono, że lepiej będzie dokonać kolejnej poprawki do wcześniej złożonego projektu i skupić się na realizacji zmodyfikowanej wersji .

W swoim sprawozdaniu dla Rady POSK-u Prezes Wojciech Tobiasiewicz podkreślił, że „bez wątpienia 3 Ravenscourt Avenue to jedna z największych inwestycji w historii POSK-u, której celem jest zapewnienie nowego i stabilnego źródła finansowania”. Ten kompleksowy projekt zakłada budowę czterech mieszkań, które przyniosą około 70 tyś. funtów dochodu rocznie, a także, dodatkowo, stworzenie dwupiętrowego wielofunkcyjnego atrium na tarasie na trzecim pietrze na rozmaite wydarzenia kulturalne.  Rozbudowana zostanie też kuchnia przy restauracji Łowiczanka.

Przewiduje się, że realizacja jednego z najważniejszych gwarantów długoterminowego bezpieczeństwa finansowego POSK-u zajmie około 12 miesięcy i że będzie ona w większości sfinansowana z własnych środków POSK-u.

Po wnikliwej analizie proponowanych przez potencjalnych kontratraktorów ofert i wycen prac budowlanch, Zarząd Ośrodka wybrał wykonawcę inwestycji – kontrahenta przede wszystkim sprawdzonego, Drayton Builders Ltd. Firma ta, która realizowała także rozbudowę wschodniego skrzydła POSK-u, zaproponowała najbardziej konkurencyjną ofertę - pozostałe oferty były za drogie lub za mało elastyczne.

Całkowity koszt sfinansowania inwestycji 3RA przewidywany jest na £1m. Na powyższą kwotę składają się: koszt głównego kontraktu, prace przygotowawcze, nadzór nad projektem, zapas kapitałowy i nieodzyskiwalny VAT, koszta zatrzymania prac na prośbę POSK-u z różnych powodów oraz budowa atrium i rozbudowa kuchni przy Łowiczance.

Przygotowany przez Zarząd POSK-u plan sfinansowania projektu obejmuje środki z nastepujących źródeł: około £400 tyś  (wolna gotówka), £400 tyś  (dotacja od Fundacji Przyszłości POSK-u), £250 tyś (sprzedaż nieruchomości w Cheltenham). 

Podpisano umowę na realizację projektu, a w sierpniu b.r. rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji budowy. Rozpoczęto również wykonywanie prac przygotowawczych związanych ze zmianami w systemie wentylacyjnym oraz w systemach  hydraulicznym i elektrycznym.  Poważne prace rozbiórkowe są zaplanowane na okres do 4-go listopada 2017 – warto zaznaczyć, że większość prac związanych z inwestycją bedzie wykonywana na zewnątrz, a nie wewnątrz budynku. Jedynymi pracami mającymi wpływ na wygląd wewnętrzny POSK-u będzie dodanie nowych okien w Łowiczance i w Sali Malinowej, ponieważ zablokowane bedą istniejące obecnie okna boczne. Trwają również konsultacje z kontraktorem  w  sprawie ograniczenia negatywnych skutków prac na normalną działalność POSK-u.

Czas potrzebny na realizację całości tej inwestycji szacowany jest na około 12 miesięcy,  przewiduje się, że pierwsi lokatorzy zaczną wprowadzać się w listopadzie 2018 roku.

Skarbnik POSK-u Robert Wiśniowski podkreśla, że „długoterminowe skutki tej inwestycji są nie do przecenienia - to uzyskanie stabilności finansowej i dodatniego bilansu strukturalnego poprzez wzrost zysków z wynajmu lokali mieszkalnych, z wynajmu przestrzeni przez uzyskanie nowej i atrakcyjnej sali wielofunkcyjnej oraz znaczący wzrost wartości aktywów POSK-u netto”.

W dalszej perspektywie, powyższe osiągniecia dadzą możliwość realizowania szerszej misji społecznej i kulturalnej POSK-u  - poprzez osiągnięcie stabilnej sytuacji finansowej, która będzie służyć kolejnym pokoleniom.

Tomasz Furmanek