Aktualności

Tytus Brzozowski. 12 miast

Tytus Brzozowski. 12 miast

Wystawa „Tytus Brzozowski. 12 miast”, od 2 do 15 lipca w Galerii POSK.

„Cząstki” Marta Miaskowska

„Cząstki” Marta Miaskowska

WYSTAWA MULTIMEDIALNA prawdziwe historie kobiet „Cząstki” 16 – 29.07.2022 w Galerii POSK.

80 Lat Biblioteki Polskiej POSK

80 Lat Biblioteki Polskiej POSK

Wystawa i Piknik Rodzinny. 11 czerwca 2022 13:00 i 14:00

COHEN

COHEN

COHEN - Muzyczny spektakl o kanadyjskim poecie, pisarzu i piosenkarzu. 11 czerwca 2022

Dziadek do orzechow

Dziadek do orzechow

Spektakl i warsztaty lalkowe 5 czerwca 2022

POSK - dzieciom

POSK - dzieciom

Dzień dziecka 5 czewca 2022 Warsztaty kreatywne dla dzieci 5-12 lat

Przegląd Filmów Jerzego Hoffmana

Przegląd Filmów Jerzego Hoffmana

bilety £5 - £7 dostępne na Eventbrite oraz w recepcji POSKu

Bal Majowy - Polski Ascot

Bal Majowy - Polski Ascot

21 Maja, 7pm, bilety £48 , obowiązkowe kapelusze

POSK Polska Opera w Londynie

POSK Polska Opera w Londynie

Muzyka i taniec Moniuszko, Szymanowski, Karlowicz, Paderewski i Chopin Sobota 14 Maja

Bezpieczny powrót publiczności

Bezpieczny powrót publiczności

Podjęliśmy szereg działań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo przy wizycie w POSK.

POSK_x_670.jpg

Walne i Nadzwyczajne Walne Zebranie POSKu

- Projekt nowego Statutu przyjęty

W sobotę 18 maja, w Sali Malinowej, odbyło się Doroczne Walne Zebranie członków POSK-u - w tym roku, wyjątkowo, połączone z Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem.

Zebranie rozpoczął tradycyjnie Ksiądz Marek Reczek modlitwą oraz minutą ciszy za zmarłych członków. Przewodnicząca Joanna Młudzińska złożyła serdeczne podziękowania osobom, które pomagały przy wysyłce Wiadomości POSKu oraz przygotowaniach do Zebrania, po czym Wiktor Moszczyński przejął prowadzenie obrad.

Pierwsza część Walnego Zebrania rozpoczęła się prezentacją, którą w imieniu Rady i Zarządu przedstawiła zebranym Przewodnicząca Ośrodka,Joanna Młudzińska. Na wstępie, pani Młudzińska omówiła wydarzenia ostatniego roku, przede wszystkim te związane z obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowane zarówno przez POSK jak i różne inne instytucje działające i rezydujące w POSK-u, których wspaniale przygotowane imprezy okolicznościowe w istotny sposób przyczyniły się do uczczenia tej wyjątkowej rocznicy.

Następnie pani Przewodnicząca nawiązała do wydarzeń, które odbyły się pod hasłem „POSK otwarty dla wszystkich” i podkreśliła, że w ciągu ostatniego roku ponad 40 tyś. osób przybyło do Ośrodka na prawie 200 wydarzeń kulturalnych organizowanych w POSK-u,  a dodając do tego jeszcze około 55 tyś. osób, które odwiedziły znajdujące się w budynku restauracje, kawiarnię, bibliotekę i inne wydarzenia, całkowita liczba gości wyniosła ponad 95 tysięcy.

Pani Joanna zaznaczyła też, że POSK ustawicznie umacnia się na pozycji reprezentanta polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii i wspomniała o spotkaniach na najwyższym szczeblu politycznym. Podkreśliła, że doradztwo i wsparcie dla Polaków w obliczu wyzwań związanych z procesem wyjścia z UE znajduje się pośród priorytetowych działań POSK-u i jest konkretnym przejawem realizowania misji „służenia Polsce i wolnym Polakom na pożytek”, jak również to, że wszelkie działania mające na celu przyciągnięcie do Ośrodka nowych i młodszych osób są dla niej bardzo ważne. 

Pani Prezes poinformowała, że kontynuowane są dobre inwestycje, jak prawie już ukończona budowa czterech mieszkań przy 3 Ravenscourt Av., mające na celu zabezpieczenie niezależności finansowej POSK-u, co pozwoli w przyszłości na skupienie się na programowej działalności społeczno-kulturalnej i rozwinięcie szerszej oferty programowej. Wspomniana została również możliwość sprzedania nieruchomości w Warszawie, co dałoby znaczny zastrzyk finansowy oraz konieczność stopniowej, acz kosztownej modernizacji budynku POSK-u.Cyfry podane w „Białej Broszurce” oraz w prezentacji wskazują, że pomimo tej polityki finansowej, wzrastające koszty wynagrodzeń oraz prądu i innych koniecznych wydatków stwarzają sytuację, w której POSK wciąż jednak nie może spocząć na laurach.

Następnie reprezentujący Komisję Rewizyjną Jerzy Ścibor Kamiński, przedstawił raport komisji oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium z podziękowaniem, który został przyjęty przeważającą liczbą głosów.  Po wysłuchaniu raportu przyszedł czas na pytania z sali i dyskusję.

Kolejnym etapem zebrania było głosowanie na członków Rady. Z 18 kandydatów wybrano 12 osób podających się do re-elekcji oraz 5 nowych członków: A. Janczuk, M.Laskiewicza, P. Świebodę, J. Wajdę i E.Wachnicką. 

Doroczne Walne Zebranie zostało przerwane po głosowaniu na członków Rady i w czasie liczenia głosów zostało otwarte Nadzwyczajne WZ. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Zaremba przedstawił główne aspekty dotyczące proponowanego nowego Statutu, po czym odbyła się krótka dyskusja i głosowanie.

Nowy, wszechstronny i rzetelny projekt Statutu spotkał się z uznaniem członków: wniosek pierwszy, dotyczący przyjęcia proponowanego statutu, został zaakceptowany 98.7% głosów, a wniosek drugi, dotyczący zrzeczenia się dodatkowych głosów, przeszedł większością 98.1%. Licząc tylko pojedyncze głosy (to znaczy ignorując dodatkowe głosy, jakie mieli niektórzy członkowie) 78.0% członków głosowało za wnioskiem pierwszym, a 91.2% za wnioskiemdrugim, a więc, wymagany prawnie do zaakceptowania zmian w statucie próg 75 procent członków głosujących „za”, został przekroczony w obydwu przypadkach. 

Po zamknięciu Nadzwyczajnego Zebrania odbyła się ostatnia część Walnego Zebrania, zaczynając od wyborów do Komisji Rewizyjnej, po których wyłonił się jej następujący skład: G. Pietrykowska (Przewodnicząca), E. Grabińska-Raubusch, E. Listoś i T. Stenzel. Jako, że tylko czterech kandydatów zgłosiło się do KR podczas Walnego Zebrania, Rada POSK-u została na zasadzie wyjątku upoważniona (co potwierdzono głosowaniem i przeważającą ilością głosów „za”) do wyłonienia piątego kandydata, włączając taką opcję, że potencjalnie mógłby być to ktoś z Rady właśnie. 

Ostatnim punktem zebrania były wybory Przewodniczącego POSK-u. Zarząd przedstawił kandydaturę Joanny Młudzińskiej, a drugim kandydatem, zaproponowanym przez głos z sali był Dr Marek Laskiewicz. Obydwoje kandydaci wygłosili krótkie przemowy, w których nakreślili na jakich zagadnieniach chcieli by się skupić w najbliższym roku, następnie nastąpiło głosowanie. Stosunkiem głosów 180 do 50 przewodniczącą Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego na rok 2019-2020 została wybrana Joanna Młudzińska, która podziękowała członkom za zaufanie, oraz Przewodniczącemu Zebrania za bardzo sprawne prowadzenie obrad.

Opracowal Tomasz Furmanek