Aktualności

POSK od kulis w trakcie weekendu Open House

POSK od kulis w trakcie weekendu Open House

Specjalne wycieczki po POSK z przewodnikiem

Wystawa Biblioteki POSK na stulecie Cudu nad Wisłą

Wystawa Biblioteki POSK na stulecie Cudu nad Wisłą

Wspólna wystawa z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Wznowienie paszportowych dyżurów konsularnych

Wznowienie paszportowych dyżurów konsularnych

Terminy wizyt dodawane są na platformie e-konsulat w poniedziałki i środy o godz. 9.00.

Pierwsze urodziny POSK Cinema

Pierwsze urodziny POSK Cinema

Specjalne pokazy na 76. rocznicę Powstania Warszawskiego

Wystawa Biblioteki POSK "Nieliczni"

Wystawa Biblioteki POSK "Nieliczni"

Czasowa wystawa w 80. rocznicę Bitwy o Wielką Brytanię

Walne Zebranie POSK przez Internet

Walne Zebranie POSK przez Internet

To wyjątkowe środki z powodu trwającej pandemii koronawirusa

Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie 2020

Głosowanie tylko w formie korespondencyjnej

POSK pozostaje czasowo zamknięty

POSK pozostaje czasowo zamknięty

z powodu pandemii koronawirusa

W marcu w POSK-u!..

W marcu w POSK-u!..

przegląd wybranych wydarzeń plus pełny program na marzec

Kino POSK partnerem Kinoteki!

Kino POSK partnerem Kinoteki!

- festiwal polskich filmów już od 18 lat w Londynie

 

 

Londyńska sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów

i Bibliotek Polskich na Zachodzie

mab_photo.jpg

 

                Mimo, że w “Tygodniu Polskim” ukazała się już informacja o 38 Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, która odbywała się w POSKu w dn. od 14 do 18 września (Karolina Suder, Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Od Australii po Argentynę, 23.09.2016), chciałabym kilka słów do tej relacji dodać.

Sesje zamknięte Stałej Konferencji odbywały się do tej pory jedynie w gronie jej członków. Ze względu na to, że starania o stałą dotację z budżetu państwa (vide: D. Platt, Stała Konferencja MAB”,„Tydzień Polski”, 26.08.2016), przybrały intensywniejszą formę, tym razem trzeba było zorganizować  spotkanie w poszerzonym gronie – poszerzonym o przedstawicieli instytucji w Polsce, z którymi blisko współpracujemy (Biblioteka Narodowa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Instytut Pamięci Narodowej) oraz przedstawicieli polskich urzędów, które wpływają na te formy współpracy poprzez ich finansowanie (Senat i Sejm RP, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

W tej właśnie formule ponownie rozważaliśmy możliwości stałego dofinansowania przez budżet państwa polskiego działalności statutowej instytucji gromadzących dziedzictwo narodowe na Zachodzie.

Podczas tej części sesji zrelacjonowałam treść wniosku, który w imieniu Stałej Konferencji, złożyłam w dn. 21 czerwca w Gabinecie Marszałka Senatu, Stanisława Karczewskiego. Zasługami w dziedzinie ochrony i udostępniania dziedzictwa narodowego, instytucji, zrzeszonych w MAB, uzasadniałam konieczność dofinansowania ich działalności statutowej przez polskie państwo właśnie teraz, kiedy niektóre z nich nie są już w stanie tworzyć perspektyw dalszej działalności ze względu na brak środków.

Potrzebę dofinansowania zgłosiło 13 instytucji spośród 20, zrzeszonych w Stałej Konferencji, występując o kwotę niewiele przekraczającą cztery miliony złotych. Wszyscy obecni goście jednoznacznie poparli nasz wniosek. Pan prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN, wyraził nadzieję, że jest to ostatnia Konferencja, podczas której musimy rozważać temat dofinansowania tak ważnych instytucji, bez których zbiorów nie mogłyby powstawać prace naukowe dotyczące historii Polski i bez których życie kulturalne i inetelektualne emigracji, rozproszonej po świecie, byłoby uboższe.

Nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie naszej sprawy dawało także zapowiedziane przez Marszałka Senatu międzyresortowe spotkanie, które miało się odbyć kilka dni po zakończeniu Konferencji, 21 września i na które zostałam zaproszona.

Należałoby uznać, że zwołanie międzyresortowego spotkania w sprawie możliwości stałej rocznej dotacji, przekazywanej bezpośrednio instytucjom przechowującym dziedzictwo narodowe na Zachodzie, a nie poprzez instytucje działające w Polsce, jest wydarzeniem niezwykłym, nadającym całej sprawie odpowiednią rangę. W budżecie państwa środki na emigrację znajdują się bowiem zarówno w Senacie, jak i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a ograniczenia prawne na dystrybucję środków publicznych nakłada Ministerstwo Finansów. W gronie przedstawicieli tych instytucji rozważano więc odpowiedź na wniosek Stałej Konferencji MAB. Niestety, sprawa znów została odłożona do momentu uzyskania opinii prawnej od dyrektora Biura Prawnego Ministerstwa Finansów.

Wydawało się, że Londyńska Konferencja MAB przybliża nas do rozwiązania nabrzmiałego problemu, a jednak okazało się, że znów musimy czekać. Czekać więc będziemy z nadzieją, że na 39 Sesji MAB, która odbywać się będzie w przyszłym roku w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku, nie będziemy musieli ponownie wracać do tego tematu, a nasze instytucje nie będą zmuszone do ograniczania swojej działalności ze względu na brak środków na podstawowe potrzeby.

 

                                                                       Dr Dobrosława Platt

                                                                       Dyrektor

                                                                       Biblioteka Polska POSK w Londynie

 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego zorganizowania Stałej Konferencji MAB w Londynie, szczególnie pracownikom Biblioteki Polskiej w Londynie, ze specjalnym podziękowaniem Pani Magdalenie Głogowskiej, która prowadziła sekretariat Konferencji; dziękuję pracownikom POSKu: Bartłomiejowi Nowakowi, Adamowi Ziętalowiczowi, Marcinowi Miłoszewskiemu; dziękuję pracownikom „Łowiczanki”, którzy raczyli naszych gości znakomitą polską kuchnią. Dziękuję gospodarzom POSKu, uczestniczącym w obradach: Joannie Młudzińskiej, Krystynie Bell i Andrzejowi Zakrzewskiemu. Dziękuję ks. Markowi Reczkowi za uroczyste msze św. na rozpoczęcie i zakończenie Konferencji.