Aktualności

Tytus Brzozowski. 12 miast

Tytus Brzozowski. 12 miast

Wystawa „Tytus Brzozowski. 12 miast”, od 2 do 15 lipca w Galerii POSK.

„Cząstki” Marta Miaskowska

„Cząstki” Marta Miaskowska

WYSTAWA MULTIMEDIALNA prawdziwe historie kobiet „Cząstki” 16 – 29.07.2022 w Galerii POSK.

30 Salon Literacki

30 Salon Literacki

30 Salon Literacki w Łowiczance 3 lipca 2022 (niedziela) godz 15.45

EVITA w Teatr POSK

EVITA w Teatr POSK

4-10 Lipca 2022. Urzekający spektakl o życiu argentyńskiej liderce politycznej - Eva Perón, drugiej żonie argentyńskiego prezydenta Juan Perón

80 Lat Biblioteki Polskiej POSK

80 Lat Biblioteki Polskiej POSK

Wystawa i Piknik Rodzinny. 11 czerwca 2022 13:00 i 14:00

COHEN

COHEN

COHEN - Muzyczny spektakl o kanadyjskim poecie, pisarzu i piosenkarzu. 11 czerwca 2022

Dziadek do orzechow

Dziadek do orzechow

Spektakl i warsztaty lalkowe 5 czerwca 2022

POSK - dzieciom

POSK - dzieciom

Dzień dziecka 5 czewca 2022 Warsztaty kreatywne dla dzieci 5-12 lat

Przegląd Filmów Jerzego Hoffmana

Przegląd Filmów Jerzego Hoffmana

bilety £5 - £7 dostępne na Eventbrite oraz w recepcji POSKu

Bal Majowy - Polski Ascot

Bal Majowy - Polski Ascot

21 Maja, 7pm, bilety £48 , obowiązkowe kapelusze

POSK_x_670.jpg

Przygotowany został solidny i wszechstronny projekt nowego Statutu, który będzie mógł służyć POSK-owi przez wiele lat

Już 18 maja odbędzie się Doroczne Walne Zebranie POSK-u, oraz, w tym samym dniu, Nadzwyczajne Walne Zebranie.

Przypomnijmy, że wizją twórców POSK-u było stworzenie Ośrodka, którego wszystkie działania i prace będą wykonywane dla dobra Społeczeństwa, czyli „Polsce i wolnym Polakom na pożytek”. Od czasu założenia POSK-u w 1964 roku, Statut nie był zmieniany. Uaktualnienie Statutu w świetle zmian następujących z upływem czasu w prawie brytyjskim stało się niezbędne. Prac mających na celu zrewidowania tego dokumentu podjęła się Komisja Statutowa  pod przewodnictwem Marcina Zaremby, przejąwszy pracę wcześniejszej Komisji prowadzonej przez Monikę Skowrońską.

Raporty z pracy Komisji oraz dokumenty zawierające proponowane zmiany zostały kilkakrotnie przedstawione do dyskusji Radzie POSK-u. Proponowane „Articles of Association” sprawdzane były przez adwokatów specjalizujących się w prawie dotyczącym spółek oraz organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii, a odpowiednie zmiany zaaprobowane zostały przez Charity Comission. Rada POSK-u, po kilkukrotnych dyskusjach, przyjęła ostateczny projekt zmiany Statutu POSK-u.

Dokumenty dotyczące proponowanego nowego Statutu zostały też wysłane do wszystkich członków pocztą. Komisja Statutowa spotkała się z członkami POSK-u 15 września 2018 w celu przedyskutowania i skonsultowania  nowego Statutu. Komisja starała się odpowiadać na pytania zadawane podczas spotkania, aczkolwiek proszono o przedkładanie wszelkich komentarzy na piśmie, gdyż tyko uwagi zgłoszone w takiej formie mogły by być dokładnie rozpatrzone. Na prośbę wielu członków okres konsultacyjny został przedłużony do 3 grudnia 2018, na skutek czego zaplanowane wcześniej spotkanie 24 listopada stało się kolejnym spotkaniem konsultacyjnym.

Ukazała się też seria krótkich artykułów omawiających poszczególne najważniejsze aspekty związane z proponowanym nowym Statutem, aby każdy członek POSK-u mógł na bieżąco być informowany o przebiegu dyskusji i prac.

Nadzwyczajne Walne Zebranie ostatecznie odbędzie się 18 maja, co pozwoliło zarówno członkom jak i Komisji mieć czas na przemyślenie wszystkich uwag i wprowadzenie zmian.  Ze względu na nawał pracy Komisja nie była w stanie odpowiedzieć indywidualnie każdemu, kto zadał sobie trud, aby zgłosić uwagi, ale pragnie zapewnić, że wszystkie starannie przeanalizowała i wprowadziła zmiany tam, gdzie było to stosowne (szczegóły zostały przesłane członkom pocztą w pakiecie).

 

Najważniejsze zmiany/uzupełnienia proponowane w nowym Statucie to:

* Zasada „jeden członek – jeden głos”. Obecnie, w pewnych okolicznościach, dotacje dla POSK-u uprawniają do uzyskania dodatkowych głosów. Zasada „jeden członek – jeden głos” stworzy bardziej demokratyczną, przejrzystą i sprawiedliwą sytuację. 

* Formalne uwzględnienie Zarządu w nowym Statucie – ciało to w praktyce istnieje od samego początku i wyłaniane jest z Rady w celu codziennego zarządzania Ośrodkiem.

* Wprowadzenie „Bye-laws”, czyli regulaminu postępowania, co umożliwi w przyszłości łatwiejsze dokonywanie koniecznych aktualizacji w Statucie. 

* Kandydat na Prezesa będzie musiał mieć, oprócz niezbędnych kwalifikacji, dostateczne uprzednie doświadczenie związane z POSK-iem – jak sprawowanie funkcji członka Rady przez poprzednie 2 lata lub zasiadanie w Radzie w sumie przez 4 lata. 

* Stworzenie nowej kategorii Radnych POSK-u tzw. „Radnych stałych”, którymi mogliby się stawać Prezesi POSK-u po zakończeniu co najmniej 3 kadencji. Radni z tej kategorii nie będą blokować miejsc dla nowych osób, będąc kategorią dodatkową; nie będą też mogli wstępować do Zarządu, do którego będą mogły wchodzić wyłącznie osoby wybrane do Rady przez członków.

* Uwzględnienie istnienia, roli i zadań Komisji Rewizyjnej oraz kompetencji, jakimi osoby wybierane do niej muszą dysponować.

 

Członkowie Komisji podkreślają, że czują się bardzo podbudowani faktem, że pewna liczba członków rzeczywiście bardzo dokładnie zapoznała się z przesłanymi materiałami dotyczącymi proponowanych zmian w Statucie i że na skutek zgłaszanych przez nich pytań lub zastrzeżeń, pewne zmiany zostały wprowadzone.

Komisja Statutowa pragnie podziękować bardzo serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusjach związanych z nowym Statutem oraz tym wszystkim, którzy przysłali swoje uwagi na piśmie. Przygotowany nowy projekt jest solidny i wszechstronny, i będzie mógł służyć POSK-owi przez wiele lat, gdyż doskonale spełnia wymogi dokumentu, który obejmuje wszelkie aspekty tego, jak powinien być zorganizowany POSK.

Jeszcze raz gorąco zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 18 maja 2019 i do głosowania za przyjęciem proponowanego nowego statutu.

Opracował Tomasz Furmanek