Aktualności

Tytus Brzozowski. 12 miast

Tytus Brzozowski. 12 miast

Wystawa „Tytus Brzozowski. 12 miast”, od 2 do 15 lipca w Galerii POSK.

„Cząstki” Marta Miaskowska

„Cząstki” Marta Miaskowska

WYSTAWA MULTIMEDIALNA prawdziwe historie kobiet „Cząstki” 16 – 29.07.2022 w Galerii POSK.

80 Lat Biblioteki Polskiej POSK

80 Lat Biblioteki Polskiej POSK

Wystawa i Piknik Rodzinny. 11 czerwca 2022 13:00 i 14:00

COHEN

COHEN

COHEN - Muzyczny spektakl o kanadyjskim poecie, pisarzu i piosenkarzu. 11 czerwca 2022

Dziadek do orzechow

Dziadek do orzechow

Spektakl i warsztaty lalkowe 5 czerwca 2022

POSK - dzieciom

POSK - dzieciom

Dzień dziecka 5 czewca 2022 Warsztaty kreatywne dla dzieci 5-12 lat

Przegląd Filmów Jerzego Hoffmana

Przegląd Filmów Jerzego Hoffmana

bilety £5 - £7 dostępne na Eventbrite oraz w recepcji POSKu

Bal Majowy - Polski Ascot

Bal Majowy - Polski Ascot

21 Maja, 7pm, bilety £48 , obowiązkowe kapelusze

POSK Polska Opera w Londynie

POSK Polska Opera w Londynie

Muzyka i taniec Moniuszko, Szymanowski, Karlowicz, Paderewski i Chopin Sobota 14 Maja

Bezpieczny powrót publiczności

Bezpieczny powrót publiczności

Podjęliśmy szereg działań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo przy wizycie w POSK.

 

AndrzejF_fot_1x692.jpg

POSK od strony technicznej...

 

Rozmowa z Andrzejem Fórmaniakiem, Przewodniczącym Komisji Domu w POSK-u.

 

Andrzej Fórmaniak związany jest z POSK-iem od ponad 10 lat. Od 2011 roku działał przez 3 kadencje w Komisji Rewizyjnej, a następnie w 2014 roku został wybrany do Rady POSK-u.  Wówczas to Przewodnicząca POSK-u pani Joanna Młudzińska zaproponowała mu współpracę w ramach Zarządu POSK-u. Oprócz pracy w Ośrodku zajmuje się zawodowo niezawodnością i bezpieczeństwem systemów kolejowych pracując jako Principal Engineer dla firmy konsultacyjnej Mott-MacDonald, która wynajęła go firmie Network Rail, w której już 6 rok pracuje w znanym projekcie - Thameslink.

 

- Jakie wyzwania stoją obecnie przed Komisją Domu?

Komisja Domu zajmuje się budynkiem jako takim, w sensie strukturalnym oraz wszystkimi instalacjami, które w budynku istnieją, a więc prądowymi, gazowymi, wodnymi, urządzeniami sanitarno-kanalizacyjnymi, wentylacyjnymi, ogrzewniczymi. Od razu można sobie wyobrazić, że skoro budynek ma przeszlo 40 lat, to różne instalacje coraz częściej zaczynają się uszkadzać, po prostu ze względu na upływ czasu. Instalacje projektuje się na około 50 lat, a  obecnie mówi się nawet o 30 latach, zdajemy sobie więc sprawę z tego, że te instalacje POSK-owe wymagają modernizacji.

- Jak działa Komisja Domu i z kim najbliżej współpracuje?

Moim najbliższym współpracownikiem jest Kierownik Domu Bartek Nowak i ludzie, którzy mu podlegają. Drugą osobą na której bardzo polegam jest Olgierd Lalko – ze względu na jego doświadczenie i ogromną wiedzę na temat domu. Komisją z którą współpracuję najbliżej jest prowadzona przez Leszka Bojanowskiego Komisja d/s Zdrowia, Bezpieczeństwa i Zagrożenia Pożarowego. Leszek współpracuje z pania Magdaleną Wielgosz i wspólnie generują listę prac, które Komisja Domu musi wziąć pod swoje skrzydla. Nie wymienię tu z braku miejsca nazwisk wszystkich osób z którymi współpracuję, ale wspomnę jeszcze nazwisko Andrzeja Rumuna, building surveyer’a, z którego doświadczenia Zarząd korzysta przy analizie wielu projektów, gdyż jego wiedza na temat struktury  budynku POSK-u, instalacji itd nie może być przeceniona.   

 - Jakie działania, oprócz modernizacji instalacji, są obecnie na liście najważniejszych dla pana i Komisji domu?

- Komisja działa w oparciu o plan, który opracowano w ubiegłej kadencji, ale musieliśmy go rozszerzyć przez wprowadzenie dodatkowych wydatków.  Związane one były z usuwaniem strat wywołanych pęknięciem rury kanalizacyjnej w pobliżu ściany Jazz Cafe na początku roku oraz pożaru jaki miał miejsce w listopadzie i dotyczył instalacji elektrycznej w pomieszczeniu rozdzielni znajdującej się naprzeciwko wejścia do Jazz Café.

Sporządziliśmy listę prac do wykonania,  podzieloną na 2 grupy: prace niezbędne, wprowadzone do budżetu na 2016 rok i takie, które chcielibyśmy wykonać – musimy priorytetyzować nasze wydatki. Do prac, które na pewno trzeba wykonać należą te wszystkie, które są związane ze zmieniającymi się przepisami  bezpieczeństwa przeciwpożarowego i higieny pracy – a co chwilę jesteśmy zaskakiwani nowymi wymaganiami odnośnie tych właśnie przepisów.

 - Skupmy się więc na wymienieniu tych najważniejszych zadań na najbliższy czas...

- Jeżeli chodzi o uzdatnienie i modernizację systemu wentylacji, w chwili obecnej jedynie wykonamy te prace, ktore umożliwią nam roboty związane z rozbudową  POSK-u i projektem 3 Ravenscourt Avenue, który  rusza do przodu. Dodam, ze wentylacja POSK-u jest bardzo skomplikowana, w okresie kiedy budowano Ośrodek wentylację wbudowywano w strukturę budynku; podczas gdy dzisiaj prowadzi się kanaly wentylacyjne na zewnątrz.  Kolejna pilna rzecz, to naprawa i wymiana urzadzeń kotłowni oraz różnego rodzaju pomp, jak np. zepsutej ostatnio pompy w garażu. Te działania są już w trakcie realizacji.

 - Wspomniał pan wcześniej o Jazz Cafe i szkodach wyrządzonych przez wyciek, który zalał jej część – jakich dzialań potrzeba, by te szkody usunąć bądź naprawić?

- Została zalana dolna część Jazz Cafe i podłoga w tej części klubu musi być wymieniona ze względu na istniejące zagrożenie biologiczne. Mowiąc najprościej, ścieki, które wdarły się do Jazz Cafe, choć wyschły, biologicznie są nadal aktywne, w zwiazku z tym, na podstawie opinii konsultanta-experta ubezpieczalnia uznała, że podłogę trzeba wymienić i udzieliła nam zapewnienia, że pokryje koszty tej wymiany. Uznaliśmy, że przy okazji, to dobry moment aby dokonać pewnej modernizacji klubu. W związku z likwidacją magazynu Polskiej Macierzy Szkolnej istniejącego za tylną scianą Jazz Cafe, istnieje plan ewentualnego zlikwidowania tej sciany i powiększenia w ten sposob dolnej części klubu.

    Z pomocą eksperta od akustyki Jana Folgi, który dokonał ogólnej oceny klubu mamy opinię, gdzie należałoby poprawić jakość propagacji dźwięku. Tom Brodowski z STP, który zajmuje sie pomiarami wibroakustycznymi zrobił dla nas pomiary tzw. referencyjnych wartości parametru RT60.  Dzięki temu wiemy jak rozchodzi się obecnie sygnał akustyczny na dolnym i górnym poziomie Jazz Cafe, a w zwiazku z tym cokolwiek teraz byłoby robione w klubie będzie można odnieść do tej referencyjnej wartości.

    Chciałbym dodać, że istnieje również potrzeba, aby stworzyć dla artystów niwielką garderobę, miejsce, gdzie mogliby przechowywać swoje rzeczy czy przygotować się przed występem. Planujemy w tym celu zamknąć boczną  część Jazz Cafe, która jest praktycznie nie używana. Wykorzystując fakt, że za ścianą szczytową wykopany jest aż do fundamentow duży kanał, chcemy utworzyć dodatkowe drzwi, które mogą być potraktowane w przyszłości jako drzwi ewakuacyjne albo dostawcze. Chcemy też, na dole tego wykopanego kanału, zainstalować pompę usuwającą jakiekolwiek przecieki i w ten sposób zabezpieczać Jazz Cafe. Jakkolwiek prace te nie weszły do budżetu jako niezbędne, to staramy sie znaleźć możliowści ich sfinansowania. 

 -   Powiedzmy jeszcze, w skrócie, o pozostalych ważnych zadaniach do wykonania.

- Na pewno trzeba wymienić w niektórych miejscach pekające i starzejące się płytki podlogowe, nie jest to jednak aż tak proste – okazuje się, ze niektóre z płytek zawierają azbest, w związku z tym  trzeba zastosować specjalną metodę ich usuwania,co podnosi koszty realizacji tej pracy. Niedawno zakupilismy wyciagarkę do pojemników ze śmieciami z poziomu garażu na poziom ulicy - co  poprawiło bezpieczeństwo pracy naszych pracowników. Kolejna rzecz – modernizacja i wymiana drzwi garażowych oraz rolety ograniczajacej dostęp do garażu od strony ulicy, aby spełnialy wymagania bezpieczeństwa.         Mówiąc o bezpieczeństwie – wymienilismy własnie urządzenia przytrzymujace drzwi, tzw. „door safe guards”. Aby uzyskać certyfikat bezpieczeństwa na instalacje elektryczną, powstała konieczność wymiany wszystkich plastikowych skrzynek z bezpiecznikami na metalowe. Poza tym mamy jeszcze dodatkowe sprawy jak poprawa przyczepności podłogi w hallu na parterze, poprawa oświetlenia w Jazz Cafe przy okazji jej modernizacji oraz poprawa oznakowania w budynku.

 - Równocześnie, cały czas coś się w POSK-u psuje, starzeje lub wymaga poprawy, a naprawy trzeba wykonywać na bieżąco?

- Aby takie naprawy mogły być wykonywane szybko, sporządziliśmy listę potencjalnych wykonawców różnych prac związanych z utrzymaniem kondycji budynku. Firmy te lub osoby zaangażowane są w prace modernizacyjne pomieszczeń wynajmowanym lokatorom, remont garderoby teatru, remonty toalet, wymianę drzwi uszkodzonych przez interwencję strażaków przy okazji  pożaru instalacji elektrycznej.

 - Proszę jeszcze o objaśnienie, czym jest Projekt BIM dla POSK-u?- Projekt BIM (Building Information Modelling) for POSK (Projekt Technicznej Dokumentacji POSK-u), jest aktualnie w początkowej fazie polegającej na zaktualizowaniu istniejącej dokumentacji.  Do dzisiaj zinwentaryzowano pomieszczenia części garażowej, parteru oraz I piętra.  Po skończeniu inwentaryzacji na kolejnych trzech piętrach planuje się stworzenie dokumentacji trójwymiarowej.  Aktualizacja dokumentacji budynku jak również wszystkich jego instalacji (prąd, woda, gaz, ogrzewanie, wentylacja, scieki) jest niezbędna dla stworzenia planu utrzymania infrastruktury POSK-u.  Taka dokumentacja techniczna ułatwi również w przyszłości działania oceniające możliwe do zrealizowania zmiany w funkcjonalności pomieszczeń budynku.  W celu zrealizowania tego projektu podjęliśmy współpracę z inżynierami z STP, którzy  większość prac z tym związanych wykonują społecznie lub po kosztach wlasnych.

 - Pracujecie także nad planem działalności POSK-u w przypadkach awaryjnych?

- Przy okazji pożaru, który miał miejsce w listopadzie 2015, zaostrzyła się potrzeba wykonania Planu Ciągłości Działania POSK na wypadek awarii (Business Continuity Plan).   Jest on bardzo potrzebny i wstępne działania dla jego powstania już zostały podjęte.  Gotowość włączenia się w przygotowanie tego planu zadeklarował  również członek Rady POSK-u Marcin Roth, który posiada w tych zagadnienia zawodowe doświadczenie.

Podczas tego pożaru systemy alarmowe i zapasowy generator  zadziałały zgodnie z planem, ale bez dobrej woli  wielu ludzi pracujących do późnych godzin nocnych takich jak specjalista elektryk  Phil Courtman, Manager Domu Bartek Nowak oraz nasi recepcjonisci,  nie byłoby możliwe przywrócenie działania POSK do normalnej pracy w tak krótkim czasie.

 

Rozmawiał: Tomasz Furmanek