Aktualności

POSK od kulis w trakcie weekendu Open House

POSK od kulis w trakcie weekendu Open House

Specjalne wycieczki po POSK z przewodnikiem

Wystawa Biblioteki POSK na stulecie Cudu nad Wisłą

Wystawa Biblioteki POSK na stulecie Cudu nad Wisłą

Wspólna wystawa z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Wznowienie paszportowych dyżurów konsularnych

Wznowienie paszportowych dyżurów konsularnych

Terminy wizyt dodawane są na platformie e-konsulat w poniedziałki i środy o godz. 9.00.

Pierwsze urodziny POSK Cinema

Pierwsze urodziny POSK Cinema

Specjalne pokazy na 76. rocznicę Powstania Warszawskiego

Wystawa Biblioteki POSK "Nieliczni"

Wystawa Biblioteki POSK "Nieliczni"

Czasowa wystawa w 80. rocznicę Bitwy o Wielką Brytanię

Walne Zebranie POSK przez Internet

Walne Zebranie POSK przez Internet

To wyjątkowe środki z powodu trwającej pandemii koronawirusa

Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie 2020

Głosowanie tylko w formie korespondencyjnej

POSK pozostaje czasowo zamknięty

POSK pozostaje czasowo zamknięty

z powodu pandemii koronawirusa

W marcu w POSK-u!..

W marcu w POSK-u!..

przegląd wybranych wydarzeń plus pełny program na marzec

Kino POSK partnerem Kinoteki!

Kino POSK partnerem Kinoteki!

- festiwal polskich filmów już od 18 lat w Londynie

Oświadczenie Zarządu POSK-u 

Zarząd Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie ("POSK") stanowczo dementuje rozpowszechniane przez Panią Renatę Cyparską pomówienia dotyczące planowanych zmian w statucie POSK i modelu działania POSK.

Wyrażone w wywiadach w mediach internetowych oskarżenia dotyczące rzekomych nieuprawnionych zmian w statucie oraz zarzut uwłaszczania się członków Zarządu POSK na majątku POSK są bezpodstawne, obraźliwe i kwestionujące lata społecznej pracy Zarządu, Rady i wszystkich członków POSK.

Zgodnie z wolą założycieli, wyłącznym i niezmienionym od jego powstania w 1964 roku zadaniem POSK jest służenie "Polsce i wolnym Polakom na pożytek". Ta misja pozostaje szczególnie aktualna obecnie w obliczu wyzwań związanych ze zmieniającą się sytuacją prawną Polaków w obliczu planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Aktualizacja napisanego w 1964 roku statutu POSK jest rekomendowana przez Zarząd ze względu na zmiany prawne, które zaszły w ciągu ostatnich 54 lat, a także konieczność unowocześnienia modelu funkcjonowania organizacji, aby spełniała najwyższe standardy wymagane m.in. przez regulatora organizacji społecznych, The Charity Commission for England and Wales.

Proponowane zmiany zostały przekazane listownie wszystkim członkom POSK  wraz z 19-stronicowym szczegółowym, wyjaśniającym raportem Komisji Statutowej i oryginalnymi, anglojęzycznymi dokumentami (zgodnie z wymogami prawnymi) na kilka tygodni przed dodatkowym spotkaniem wyjaśniającym zaplanowanym na 15 września 2018 roku i na trzy miesiące przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem, które odbędzie się 24 listopada 2018 roku.

Wszyscy członkowie POSK mają prawo uczestnictwa w spotkaniu wyjaśniającym, a także przesyłania uwag, komentarzy i propozycji poprawek w formie pisemnej do 1 października 2018 roku.

Jednocześnie co roku Zarząd POSK przechodzi przez audyt prowadzony przez niezależną, zewnętrzną instytucję (H W Fisher & Co.) i składa szczegółowe sprawozdania finansowe do Companies House i Charity Commission. Ich treść jest publiczna i przekazywana corocznie w broszurze wysyłanej pocztą wszystkim członkom POSK, którzy na Walnym Zebraniu mogą zadawać pytania członkom Zarządu i wyrażają swoją opinię na temat podjętych decyzji.

W ciągu ostatnich lat POSK notuje nieustanny wzrost wartości majątku przy jednoczesnym obniżeniu deficytu strukturalnego, pomimo trwającego niezbędnego procesu modernizacji budynku. Każda istotna decyzja finansowa jest również każdorazowo analizowana i poddawana pod głosowanie przed Radę POSK, a także komunikowana wszystkim członkom POSK podczas corocznych sprawozdań.

Nie akceptujemy również zarzutu dotyczącego rzekomych utrudnień we współpracy z tzw. młodszą Polonią.

W ciągu ostatniego roku w POSK odbyły się setki wyjątkowych wydarzeń na rzecz i we współpracy z całą społecznością, w tym młodzieżą i przedstawicielami młodszego pokolenia: m.in. pokaz nominowanego do Oskara polsko-brytyjskiego filmu "Loving Vincent", trening dzieci z piłkarzem QPR i reprezentacji Polski Pawłem Wszołkiem oraz spotkanie premier Theresy May z Polakami, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Władze POSK są również bezpośrednio zaangażowane we współpracy z 10 Downing Street i Home Office w prace nad nowymi procedurami imigracyjnymi dotyczącymi obywateli państw członkowskich UE po Brexicie w celu przedstawienia specyficznej sytuacji naszej społeczności i zadbania o to, aby proces uzyskania tzw. statusu osoby osiedlonej był możliwie najprostszy i zrozumiały dla wszystkich Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Obecnie trwają przygotowania do tego, aby POSK stał się także jednym ze wspierających lokalnych ośrodków rejestracyjnych dla polskiej społeczności.

Jednocześnie budynek jest siedzibą m.in. wiodącej organizacji pomagającej obywatelom państw Unii Europejskiej East European Resource Centre oraz Centrum Pomocy Rodzinie Familia jak również dynamicznie rosnącego radia internetowego Radio Star, które organizuje także dodatkowe wydarzenia kulturalne skierowane dla całej Polonii, np. pokaz filmu o polskim dywizjonie 303 "Hurricane".

Odrzucamy przedstawioną krytykę pod adresem Zarządu POSK jako bezpodstawną i szkalującą dobre imię organizacji oraz setek osób, które wolontaryjnie angażują się w jej funkcjonowanie.

Jednocześnie zachęcamy członków POSK do zaangażowania się w prace nad nowym statutem, który powinien służyć nam wszystkim, a także pozostajemy zawsze otwarci na sugestie wszystkich członków polskiej społeczności w Londynie dotyczące działania organizacji oraz wszelkich organizowanych wydarzeń.

Z upoważnienia i w imieniu Zarządu POSK,

Joanna Młudzińska
Przewodnicząca