Aktualności

POSK czasowo zamknięty z powodu koronawirusa

POSK czasowo zamknięty z powodu koronawirusa

Zostań w domu, chroń NHS, uratuj ludzkie życia

Koncert bożonarodzeniowy w POSK Online

Koncert bożonarodzeniowy w POSK Online

Specjalna transmisja w czwartek, 17 grudnia o 19:30

Monika Lidke w POSK Online

Monika Lidke w POSK Online

Wyjątkowy koncert w sieci 10 grudnia o 19:30 - bezpłatnie!

POSK Cinema x Festiwal Kinoteka

POSK Cinema x Festiwal Kinoteka

Pokazy polskich filmów 19 i 26 listopada, 3 grudnia

Święto Niepodległości w POSK Online

Święto Niepodległości w POSK Online

Specjalny koncert na 11 listopada o 19:30

Rodzinne wizyty paszportowe w POSK

Rodzinne wizyty paszportowe w POSK

Rodzice z dziećmi do lat 18 mogą wspólnie składać wnioski paszportowe podczas dyżurów konsularnych w POSK

Luft x Głowacki w POSK Online

Luft x Głowacki w POSK Online

Wyjątkowy koncert w sieci 5 listopada o 19:30

Kamerdyner w POSK Cinema

Kamerdyner w POSK Cinema

Pierwszy film w internetowym programie naszego kina w czwartek, 29 października

Przedstawiamy POSK Online

Przedstawiamy POSK Online

Wyjątkowy koncert chopinowski z POSK na otwarcie programu

Nowy Statut POSK-u

Zasady oddawania głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania POSK-u

Nadzwyczajne Walne Zebranie POSK-u (NWZ) odbędzie się 18 maja 2019, w tym samym dniu odbędzie się także Doroczne Walne Zebranie członków Ośrodka.

Doroczne Walne Zebranie będzie przeprowadzone według przyjętych od lat zasad, natomiast sposób  oddawania głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest ściśle określony prawem brytyjskim.  Uchwały zostaną rozesłane razem z zawiadomieniem o NWZ aby członkowie mogli się przygotować do głosowania i ewentualnie oddać glos drogą pocztową lub przez wyznaczenie pełnomocnika („proxy”).

Dodatkowe głosy, przysługujące tym członkom, którzy uzyskali je na podstawie darowizn na rzecz POSK-u, będą też liczone. Głosy zostaną policzone poprzez wpisanie ich do specjalnie przygotowanego arkusza kalkulacyjnego Excel, który będzie już zawierał szczegóły wszystkich członków według numeru członkowskiego, wraz z liczbą dodatkowych głosów, jakie przysługują poszczególnym członkom. Liczba głosów oddanych za i przeciw każdej rezolucji, plus liczba głosów wstrzymujących się, będzie obliczana w formie elektronicznej. Komisja Skrutacyjna będzie składała się z przewodniczącego i czterech członków, wcześniej zaznajomionych  z  procesem oddawania głosów. Będzie także możliwość udziału dwóch osób wybranych spośród członków obecnych na sali w roli obserwatorów.

Doroczne Zwyczajne Walne Zebranie zostanie przerwane zaraz po głosowaniu na członków Rady. W czasie liczenia głosów zostanie otwarte Nadzwyczajne Walne Zebranie, w celu umożliwienia członkom oddania głosów nad proponowanym nowym Statutem. Członkowie, którzy na podstawie darowizn, które złożyli na rzecz Ośrodka, uzyskali dodatkowe głosy, zostaną poproszeni o głosowanie nad tym, czy zgodzą się zrezygnować z tych dodatkowych głosów, aby w przyszłości wybory odbywały się ściśle na zasadzie „jeden członek, jeden głos”.

Zanim jednak nastąpi głosowanie, przewodniczący Komisji Satutowej Marcin Zaremba wprowadzi temat przedstawiając główne wątki proponowanego Statutu, po czym odbędzie się dyskusja. Należy podkreślić, że głosowanie jest wyłącznie na zasadzie „Tak/Nie/Wstrzymany” –na tym etapie nie będzie już możliwości  wprowadzenia jakichkolwiek zmian do proponowanego Statutu. Zatem i dyskusja będzie  ograniczona do wypowiedzi za lub przeciw całości Statutu.

Po głosowaniu, podczas liczenia głosów oddanych w sprawie nowego Statutu, Nadzwyczajne Walne Zebranie zostanie zakończone, a Doroczne Walne Zebranie zostanie kontynuowane, skupiając się na dalszych punktach porządku obrad czyli ogłoszenie wyników głosowania na członków Rady, wybór Komisji Rewizyjnej, powołanie audytorów i wybór przewodniczącego POSK-u.

Mamy nadzieję, że głosy w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  zostaną policzone przed zamknięciem Dorocznego Walnego Zebrania i że będą mogły zostać ogłoszone tego samego dnia.

Opracował Tomasz Furmanek