Aktualności

POSK od kulis w trakcie weekendu Open House

POSK od kulis w trakcie weekendu Open House

Specjalne wycieczki po POSK z przewodnikiem

Wystawa Biblioteki POSK na stulecie Cudu nad Wisłą

Wystawa Biblioteki POSK na stulecie Cudu nad Wisłą

Wspólna wystawa z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Wznowienie paszportowych dyżurów konsularnych

Wznowienie paszportowych dyżurów konsularnych

Terminy wizyt dodawane są na platformie e-konsulat w poniedziałki i środy o godz. 9.00.

Pierwsze urodziny POSK Cinema

Pierwsze urodziny POSK Cinema

Specjalne pokazy na 76. rocznicę Powstania Warszawskiego

Wystawa Biblioteki POSK "Nieliczni"

Wystawa Biblioteki POSK "Nieliczni"

Czasowa wystawa w 80. rocznicę Bitwy o Wielką Brytanię

Walne Zebranie POSK przez Internet

Walne Zebranie POSK przez Internet

To wyjątkowe środki z powodu trwającej pandemii koronawirusa

Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie 2020

Głosowanie tylko w formie korespondencyjnej

POSK pozostaje czasowo zamknięty

POSK pozostaje czasowo zamknięty

z powodu pandemii koronawirusa

W marcu w POSK-u!..

W marcu w POSK-u!..

przegląd wybranych wydarzeń plus pełny program na marzec

Kino POSK partnerem Kinoteki!

Kino POSK partnerem Kinoteki!

- festiwal polskich filmów już od 18 lat w Londynie

Nowy Statut POSK-u

Zasady oddawania głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania POSK-u

Nadzwyczajne Walne Zebranie POSK-u (NWZ) odbędzie się 18 maja 2019, w tym samym dniu odbędzie się także Doroczne Walne Zebranie członków Ośrodka.

Doroczne Walne Zebranie będzie przeprowadzone według przyjętych od lat zasad, natomiast sposób  oddawania głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest ściśle określony prawem brytyjskim.  Uchwały zostaną rozesłane razem z zawiadomieniem o NWZ aby członkowie mogli się przygotować do głosowania i ewentualnie oddać glos drogą pocztową lub przez wyznaczenie pełnomocnika („proxy”).

Dodatkowe głosy, przysługujące tym członkom, którzy uzyskali je na podstawie darowizn na rzecz POSK-u, będą też liczone. Głosy zostaną policzone poprzez wpisanie ich do specjalnie przygotowanego arkusza kalkulacyjnego Excel, który będzie już zawierał szczegóły wszystkich członków według numeru członkowskiego, wraz z liczbą dodatkowych głosów, jakie przysługują poszczególnym członkom. Liczba głosów oddanych za i przeciw każdej rezolucji, plus liczba głosów wstrzymujących się, będzie obliczana w formie elektronicznej. Komisja Skrutacyjna będzie składała się z przewodniczącego i czterech członków, wcześniej zaznajomionych  z  procesem oddawania głosów. Będzie także możliwość udziału dwóch osób wybranych spośród członków obecnych na sali w roli obserwatorów.

Doroczne Zwyczajne Walne Zebranie zostanie przerwane zaraz po głosowaniu na członków Rady. W czasie liczenia głosów zostanie otwarte Nadzwyczajne Walne Zebranie, w celu umożliwienia członkom oddania głosów nad proponowanym nowym Statutem. Członkowie, którzy na podstawie darowizn, które złożyli na rzecz Ośrodka, uzyskali dodatkowe głosy, zostaną poproszeni o głosowanie nad tym, czy zgodzą się zrezygnować z tych dodatkowych głosów, aby w przyszłości wybory odbywały się ściśle na zasadzie „jeden członek, jeden głos”.

Zanim jednak nastąpi głosowanie, przewodniczący Komisji Satutowej Marcin Zaremba wprowadzi temat przedstawiając główne wątki proponowanego Statutu, po czym odbędzie się dyskusja. Należy podkreślić, że głosowanie jest wyłącznie na zasadzie „Tak/Nie/Wstrzymany” –na tym etapie nie będzie już możliwości  wprowadzenia jakichkolwiek zmian do proponowanego Statutu. Zatem i dyskusja będzie  ograniczona do wypowiedzi za lub przeciw całości Statutu.

Po głosowaniu, podczas liczenia głosów oddanych w sprawie nowego Statutu, Nadzwyczajne Walne Zebranie zostanie zakończone, a Doroczne Walne Zebranie zostanie kontynuowane, skupiając się na dalszych punktach porządku obrad czyli ogłoszenie wyników głosowania na członków Rady, wybór Komisji Rewizyjnej, powołanie audytorów i wybór przewodniczącego POSK-u.

Mamy nadzieję, że głosy w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  zostaną policzone przed zamknięciem Dorocznego Walnego Zebrania i że będą mogły zostać ogłoszone tego samego dnia.

Opracował Tomasz Furmanek