Aktualności

Bilety na pokazy "Bożego Ciała" w Kinie POSK-u

Bilety na pokazy "Bożego Ciała" w Kinie POSK-u

Szczegóły dotyczące sprzedaży biletów na pokazy w czwartek 17/10 i sobotę 19/10

Wrzesień 2019 w POSK-u

Wrzesień 2019 w POSK-u

przegląd najważniejszych wydarzeń

Jawnuta w POSK-u!

Jawnuta w POSK-u!

Porywająca premiera w ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego

Wystawa "Outlook: No Return" w Galerii POSK

Wystawa "Outlook: No Return" w Galerii POSK

w ramach festiwalu Insiders/Outsiders

Prace w kotłowni POSK-u zakończone

Prace w kotłowni POSK-u zakończone

Instalacja nowych bojlerów znacząco zmniejszy koszty zużycia gazu!

Joanna Młudzińska, Przewodnicząca POSK-u nowej kadencji:

Joanna Młudzińska, Przewodnicząca POSK-u nowej kadencji:

"Najważniejsze wyzwanie, to dotarcie do osób, które dotychczas nie angażowały się w POSK”

Oświadczenie

Oświadczenie

- do wiadomości członków POSK-u

ST_PREZYDIALNY_-_artyku.jpg

Walne Zebranie 2018: stół prezydialny  fot. T.Furmanek

„Na spokojnych wodach”

Walne Zebranie Członków POSK-u 19 maja 2018

W sobotę 19 maja w Sali Malinowej POSK-u odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków POSK-u, poprowadzone przez pana Wiktora Moszczyńskiego.

Po modlitwie odprawionej przez Księdza Marka Reczka, głos zabrał Przewodniczący Wojciech Tobiasiewicz, ktory przedstawił prezentację podsumowującą ostatni rok działań i wydarzeń w POSK-u.

Prezes Tobiasiewicz na wstępie skupił się na stronie finansowej działalności POSK-u. Podkreślił, że POSK jest już niezmiernie blisko samowystarczalności finansowej i dodał, że od dobrych kilku lat finanse Ośrodka są w bardzo dobrych rękach skarbnika Roberta Wiśniowskiego, któremu podziękował za doskonałe wyniki jego pracy. W ostatnim roku tzw. deficyt strukturalny zmniejszył się do £20 tyś, a dodatni  wynik finansowy roku wyniósł £450 tyś.

W prezentacji przypomniane zostały wszystkie trzy inwestycje budowlane POSK-u:  9 Ravenscout Avenue, która w 2017 dała dochód £53 tyś., 28A King Street -dochód roczny £96 tyś. - oraz obecną, 3 Ravenscourt Avenue, prowadzoną pod nadzorem pana Olgierda Lalko, która, jak się przewiduje, będzie generować roczny dochód £75 tyś. Zakończenie tej budowy planowane jest na  jesień 2018.

Wspomniane zostały też niektóre z najważniejszych wydarzeń w POSK-u w ostatnim okresie – m.in.  odsłonięcie 21 stycznia przez Ambasadora RP w WB doskonałej wystawy, zatytułowanej „1918 Polska Odzyskuje Niepodległość” autorstwa dr Dobrosławy Platt z tłumaczeniem na angielski  Joanny Młudzińskiej. Wymieniona została także  pani Elvira Olbrich, która skatalogowała podarowane POSK-owi dzieła artysty Mieczysława Lurczyńskiego i zorganizowała wysłanie wybranych obrazów na aukcję w Warszawie. Innym  ważnym wydarzeniem przypomnianym w prezentacji było otwarcie dwujęzycznej wystawy w tym miesiącu na temat Konstytucji 3 Maja: „Brytyjczycy wobec spraw polskich w II połowie XVII wieku”.

Istotnym było podanie do wiadomości zebranych informacji dotyczących opracowania nowego statutu POSK-u.  Wojciech Tobiasiewicz zapowiedział, że Komisja Statutowa planuje spotkanie z członkami w sobotę 15 września oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie w sobotę 24 listopada 2018. Na koniec Prezes podziękował wszystkim członkom Zarządu POSK-u za współpracę.

Następną częścią zebrania były pytania i dyskusja , które – jak to zazwyaczaj podczas walnych zebrań POSK-u bywa – zajęły dużo czasu i nie sposób je streścić w tej krótkiej relacji.

Pani Ela Malhomme, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła raport komisji oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemnu Zarządowi z podziękowaniem, który zostało przyjety przytłaczającą przewagą głosów. 

Kolejnym punktem zebrania było głosowanie na członków Rady oraz ogłoszenie 17 nazwisk tych osób, które uzyskały najwięcej głosów. Do Rady weszły cztery nowe osoby - Teresa Greliak, Alexa Newsome-Stachowicz, Renata Chmielewska-Lambourne oraz Ryszard Żółtaniecki. Potem dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej, która przeszła w niemalże niezmienionym składzie.

W końcu, nadszedł moment wyboru Przewodniczącego POSK-u. Zarząd jako swojego kandydata przedstawił Joannę Młudzińską, która zgodziła się kandydować. Pani Malhomme zaproponowała kandydaturę pana Wojciecha Tobiasiewicza, który również propozycję przyjął.

Joanna Młudzińska i Wojciech Tobiasiewicz wygłosili krótkie przemowy, w których odnieśli  się do tego, na czym chcieliby się skupić w najbliższym roku. Po wystąpieniach kandydatów nastąpiło głosowanie. Większością głosów na prezesa Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego na rok 2018/19 została wybrana pani Joanna Młudzińska.

Tomasz Furmanek