Aktualności

Tytus Brzozowski. 12 miast

Tytus Brzozowski. 12 miast

Wystawa „Tytus Brzozowski. 12 miast”, od 2 do 15 lipca w Galerii POSK.

„Cząstki” Marta Miaskowska

„Cząstki” Marta Miaskowska

WYSTAWA MULTIMEDIALNA prawdziwe historie kobiet „Cząstki” 16 – 29.07.2022 w Galerii POSK.

80 Lat Biblioteki Polskiej POSK

80 Lat Biblioteki Polskiej POSK

Wystawa i Piknik Rodzinny. 11 czerwca 2022 13:00 i 14:00

COHEN

COHEN

COHEN - Muzyczny spektakl o kanadyjskim poecie, pisarzu i piosenkarzu. 11 czerwca 2022

Dziadek do orzechow

Dziadek do orzechow

Spektakl i warsztaty lalkowe 5 czerwca 2022

POSK - dzieciom

POSK - dzieciom

Dzień dziecka 5 czewca 2022 Warsztaty kreatywne dla dzieci 5-12 lat

Przegląd Filmów Jerzego Hoffmana

Przegląd Filmów Jerzego Hoffmana

bilety £5 - £7 dostępne na Eventbrite oraz w recepcji POSKu

Bal Majowy - Polski Ascot

Bal Majowy - Polski Ascot

21 Maja, 7pm, bilety £48 , obowiązkowe kapelusze

POSK Polska Opera w Londynie

POSK Polska Opera w Londynie

Muzyka i taniec Moniuszko, Szymanowski, Karlowicz, Paderewski i Chopin Sobota 14 Maja

Bezpieczny powrót publiczności

Bezpieczny powrót publiczności

Podjęliśmy szereg działań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo przy wizycie w POSK.

Komisja_Statutowa_x_673.jpg

Komisja statutowa, fot. Bartłomiej Nowak

Komisja Statutowa:  bez pośpiechu rozważamy uwagi członków POSK-u i ewentualne zmiany.

Nadzwyczajne Walne Zebranie przesunięte na późniejszy termin.

Obowiązujący obecnie Statut POSK-u  nie był zmieniany od 1964 roku, czyli od czasu założenia Ośrodka.  Uaktualnienie Statutu w świetle zmian następujących z upływem czasu w prawie  brytyjskim stało sie niezbędne. Ponadto, liczne procedury wypracowane przez POSK z biegiem lat aby usprawnić działalność, nie były zawarte w obowiązującym Statucie – jest to zjawisko normalne, ale niezbędnym jest, aby miały one odzwierciedlenie w Statucie.

W celu zrewidowania tego ważnego dokumentu pracuje Komisja Statutowa pod przewodnictwem Marcina Zaremby. Przejęła ona pracę wcześniejszej Komisji prowadzonej  przez Monikę Skowrońską.

Raporty z pracy komisji oraz dokumenty zawierające proponowane zmiany („Articles of Association”, „Memorandum of Association” i „Bye-laws”) zostały przedstwione Radzie POSK-u, która kilkakrotnie dyskutowała zawarte w tych dokumentach propozycje.  Proponowane „Articles of Association” sprawdzane były przez adwokatów specjalizujących się w prawie dotyczącym spółek oraz organizacji charytatywnych w WB, a odpowiednie zmiany zaaprobowane zostały przez Charity Comission. Rada POSK-u, po wielokrotnych dyskusjach, przyjęła projekt zmiany Statutu POSK-u, więc można już było przesłać raport i wszystkie dokumenty członkom POSK-u i rozpocząć okres konsultacyjny.

Najważniejszą kwestią dotyczącą zmian w Statucie jest najprawdopodobniej zasada „jeden członek – jeden głos”. Obecnie, w pewnych okolicznościach, dotacje dla POSK-u uprawniają do uzyskania dodatkowych głosów. Na skutek tego, niektórzy członkowie mają więcej głosów. Komisja Statutowa POSK-u jest zdania, że sytuacja taka jest niedemokratyczna, że każdemu członkowi powienien przysługiwać  jeden głos. Stworzy to bardziej demokratyczną, sprawiedliwą i przejrzystą sytuację. Zagadnienie to również będzie poddane głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu (NWZ) podczas którego będzie przedłożona członkom POSK-u do przyjecia ostateczna wersja nowego Statutu. Obecnie, osoby którym przysługują dodatkowe głosy (zarówno prywatne jak i organizacje), otrzymają, wraz z listem przesyłanym  do wszystkich członków, list, w którym znajdą informację ile tych głosów mają i będą mogły skontaktować się z POSK-iem z jakimikolwiek pytaniami. 

Kolejna kwestia, to że w obowiązującym Statucie w ogóle nie jest wymieniany Zarząd – ciało, które w praktyce istnieje od samego początku i które wyłaniane jest z Rady w celu codziennego zarządzania Ośrodkiem, gdyż 51 osobowa Rada w oczywisty sposób nie jest w stanie zajmować się codziennymi obowiązkami POSK-u.

Inną istotną proponowaną zmianą jest wprowadzenie „bye-laws”, co umożliwiłoby w przyszłości łatwiejsze dokonywanie koniecznych aktualizacji w Statucie, gdyż „bye-laws” jest łatwiej zmienić niż „articles”.

15-go września 2018 odbyło się specjalne spotkanie w Sali Teatralnej POSK-u, ktorego celem było danie członkom  szansy na szczegółowe przedyskutowanie proponowanego Statutu oraz zadanie pytań Komisji, na które przybyło około 50-ciu członków.  Komisja starała się odpowiadać na wszystkie pytania zadawane podczas spotkania, aczkolwiek proszono o przedkładanie wszelkich zastrzeżeń na piśmie, gdyż tylko uwagi zgłoszone w takiej formie mogą być uważnie rozpatrzone. 

Na prośbę wielu członków, okres konsultacyjny został przedłużony do 3-go grudnia 2018 roku, na skutek czego NWZ przełożone będzie na późniejszy termin w przyszłym roku,  aby bez pośpiechu pozwolić zarówno członkom jak i Komisji na przemyślenie wszystkich uwag i wprowadzenie ewentualnych zmian. Zamiast tego, spotkanie 24-go listopada będzie kolejnym spotkaniem konsultacyjnym.

Członkowie Komisji  podkreślają, że czują się bardzo podbudowani faktem, że pewna liczba członków rzeczywiście bardzo dokładnie zapoznała się z przesłanymi materiałami dotyczącymi  proponowanych zmian w Statucie, i że zgłaszane przez nich pytania i zastrzeżenia brane są pod uwagę i na pewno pewne zmiany na skutek tych uwag zostaną wprowadzone. Obecnie Komisja Statutowa rozważa wszystkie uwagi otrzymane na piśmie za które serdecznie dziękuje i sukcesywnie będzie na nie odpowiadać. Pisemne uwagi można nadsyłać jeszcze do 3-go grudnia.

Planowana jest również seria krótkich artykułów omawiających poszczególne najważniejsze aspekty związane z proponowanym nowym Statutem, aby każdy członek POSK-u mógł na bieżąco być informowany o przebiegu dyskusji i prac.

Tomasz Furmanek