Aktualności

Tytus Brzozowski. 12 miast

Tytus Brzozowski. 12 miast

Wystawa „Tytus Brzozowski. 12 miast”, od 2 do 15 lipca w Galerii POSK.

„Cząstki” Marta Miaskowska

„Cząstki” Marta Miaskowska

WYSTAWA MULTIMEDIALNA prawdziwe historie kobiet „Cząstki” 16 – 29.07.2022 w Galerii POSK.

80 Lat Biblioteki Polskiej POSK

80 Lat Biblioteki Polskiej POSK

Wystawa i Piknik Rodzinny. 11 czerwca 2022 13:00 i 14:00

COHEN

COHEN

COHEN - Muzyczny spektakl o kanadyjskim poecie, pisarzu i piosenkarzu. 11 czerwca 2022

Dziadek do orzechow

Dziadek do orzechow

Spektakl i warsztaty lalkowe 5 czerwca 2022

POSK - dzieciom

POSK - dzieciom

Dzień dziecka 5 czewca 2022 Warsztaty kreatywne dla dzieci 5-12 lat

Przegląd Filmów Jerzego Hoffmana

Przegląd Filmów Jerzego Hoffmana

bilety £5 - £7 dostępne na Eventbrite oraz w recepcji POSKu

Bal Majowy - Polski Ascot

Bal Majowy - Polski Ascot

21 Maja, 7pm, bilety £48 , obowiązkowe kapelusze

POSK Polska Opera w Londynie

POSK Polska Opera w Londynie

Muzyka i taniec Moniuszko, Szymanowski, Karlowicz, Paderewski i Chopin Sobota 14 Maja

Bezpieczny powrót publiczności

Bezpieczny powrót publiczności

Podjęliśmy szereg działań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo przy wizycie w POSK.

L.Bojanowski-_photo_x692.jpg 

 

 

Bezpieczeństwo pracowników, członków, gości oraz najemców Ośrodka jest najważniejsze”

- mówi Leszek Bojanowski, odpowiedzialny za zagadnienia związane ze Zdrowiem, Bezpieczeństwem i Zagrożeniem Pożarowym w POSK-u.

Z wielu ról pełnionych w POSK-u przez Leszka Bojanowskiego, jako pierwszą i najważniejszą należałoby wymienić rolę Doradcy do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Zagrożenia Pożarowego, co oznacza, mówiąc najprościej, dbanie o bezpieczeństwo wszystkich w budynku Ośrodka – pracowników, członków, gości i najemców. Pan Leszek jest członkiem Zarządu POSK-u, z ramienia którego kieruje wymienionymi zagadnieniami, oraz okazjonalnie również kwestiami bezpieczeństwa żywności, sprawami związanymi z ochroną środowiska i odpadami oraz kwestiami dostępności Ośrodka dla osób niepełnosprawnych; wspiera też działania kulturalne i społeczne POSK-u. Swoim głównym zadaniem nazywa zapewnianie POSK-owi odpowiednich i spełniających swojąrolę systemów dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ognia. Zajmuje się również szkoleniami przeciwpożarowymi oraz związanymi z bezpieczeństwem w pracy - dla zatrudnionych i woluntariuszy Ośrodka.

     - Jakie są najistotniejsze zagadnienia związane z health & safety oraz potencjalne zagrożenia w budynku POSK-u?

- Pożar to zapewne największe potencjalne zagrożenie. W czasie dnia w budynkach POSK-u znajdują się głównie pracownicy firm wynajmujących od nas pomieszczenia jak również dzieci mające zajęcia w wynajętych salach, oraz  pewna liczba przypadkowych gości – nie wszyscy znają dobrze budynek.  Wieczorami i w czasie weekendów to głównie goście, również nieobeznani z rozkładem budynku. W czasie Sylwestrowych celebracji w budynku może znajdować się nawet około 1000 osób, z których część może być po spożyciu większej ilości alkoholu. Raz w tygodniu odbywają się u nas spotkania seniorów, z których wielu może nie być w pełni sprawnymi. Wynika z powyższego jasno, że kluczową kwestią jest posiadanie bardzo dobrych mechanizmów zapobiegania pożarom oraz wydajnej metody ewakuacji budynku na wypadek takiej konieczności.

 

Inne zagrożenia to poślizgnięcia i potknięcia; niektóre z naszych podłóg, bezpiecznych kiedy są suche, mogą stać się niebezpieczne, kiedy są mokre – n.p. podłogi z kamieniaczy polerowanego drewna. Jakikolwiek wyciek czy zamoknięcie podłogi musi być natychmiast zlikwidowane i zabezpieczone. Pojawia się też azbest w budynku, w postaci podkładu ognioodpornego na drzwiach do elektrycznych instalacji, oraz rur azbestowo-cementowych lub płytek podłogowych. Ogromna większość jest połączona z innymi materiałami, takimi jak cement czy PCV (w wypadku płytek). Taka forma niesie niskie ryzyko dla zdrowia, musi jednak zostać sprawdzona i zabezpieczona w razie uszkodzenia.

 

Z wielu innych zagadnień związanych z potencjalnymi zagrożeniami wymienię jeszcze działania związane z zapobieganiem zainfekowaniu wody w kranach oraz dbałość o jej odpowiednia temperaturę; trzeba również wspomnieć o fakcie, że niektórzy z naszych pracowników w ramach swoich obowiązków wykonują manualne czynności związane z przenoszeniem obiektów – jak n.p. pracownicy Biblioteki. Zakupiliśmy więc odpowiednie wózki, a ostatnio wózek z przyczepą o napędzie elektrycznym, którym można przewieźć dużą liczbę pojemników na śmieci z garażu na zewnątrz. Niektóre pojemniki mogą być bardzo ciężkie, zwłaszcza gdy są wypełnione pustymi szklanymi butelkami. Przemieszczanie tych pojemników wymaga 2 osób, odbywa się pod górę z poziomu garaży na poziom ulicy i stwarza duże ryzyko dla pracowników.

       Zagrożenia, które wymieniłem, nie stanowią pełnej listy – byłem również zaangażowany w zagadnienia związane z urządzeniami elektrycznymi i bezpieczeństwem pracy w budynku. Ponadto, mimo, że sam POSK nie ma wiele do czynienia z żywnością, w przeszłości doradzałem POSK-Klubowi w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także monitorowałem działania gastronomiczne w budynku w ogóle, w kontekście food safety.

 

Warto zwrócić uwagę, że przepisy BHP ustawicznie ewoluują i jednym z moich kluczowych zadań jest ciągłe monitorowanie nowych przepisów i ich zastosowanie w budynku POSK-u.

 

       - Z iloma osobami Pan współpracuje,  jakiego rzędu macie wydatki?

- Blisko współpracuje z Andrzejem Fórmaniakiem, który zarządza kwestiami pomieszczeń i różnych instalacji budynku wraz z menadżerem domu Bartłomiejem Nowakiem. Ostatnio mam też asystentkę w osobie Magdaleny Wielgosz, która pomagała mi w ocenianiu ryzyka i zagrożeń oraz w kontrolach związanych z bezpieczeństwem.

        W odniesieniu do wydatków, można podzielić je na okazjonalne, takie jak koszta pasywnych prewencyjnych prac przeciwpożarowych i potrzebnego do nich oprzyrządowania, oraz na istniejące również regularne wydatki związane z kontrolą i konserwacją takich urządzeń jak windy, wyposażenie teatru, instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzeń wykrywających pożar i alarmów, a także awaryjnego generatora prądu i oświetlenia awaryjnego. Mówiąc o kosztach, wydaliśmy ostatnio około £15,000 na wymianę mechanizmów przytrzymujących i uwalniających drzwi, gdyż stare przestały spełniać dobrze swoją funkcję. To podniosło bezpieczeństwo wchodzących i wychodzących oraz umożliwi uwolnienie drzwi przeciwpożarowych. Złożyłem też zamówienie o wartości koło £2,200 na uszczelnienie otworów wykonanych przez ostatnie 50 lat na rury i kable w ścianach przeciwpożarowych. Przeprowadzamy również gruntowny przegląd drzwi pożarowychw celu naprawy tych, których nie możnaprawidłowo zamknąć lub nie mają odpowiedniego uszczelnienia od dymu i ognia. Inne koszty to również prawnie wymagana regularna konserwacja, kontrola i badania.


          - Wymogi prawa brytyjskiego są bardzo precyzyjne, jeżeli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo w pracy budynkach otwartych dla publczności…

- Brytyjskie/europejskie przepisy dotyczące health & safety i ochrony przeciwpożarowej wymagają, aby były wykonane działania o określonym standardzie wykonania. Przestrzeganie tych norm jest ogólnie uznane za dowód zgodności z prawem, natomiast nieprzestrzeganie niektórych z tych wymagań może być naruszeniem prawa i może również spowodować utratę ubezpieczenia budynku. Przykładami ustaleń, które są bardzo precyzyjne, są n.p. te związane z windami oraz z dopływem wody.

         - Planowana rozbudowa budynku przewiduje likwidację klatki schodowej D, która służy obecnie jako wyjście ewakuacyjne. Czypowstanienowewyjścieewakuacyjne, być może związane z istniejącym już wykopem obok ściany Jazz Café POSK?

        - Proponowana rozbudowa przy 3 Ravenscourt Avenue powinna, miejmy nadzieję, przynieść POSK-owi większą finansową niezależność w przyszłości. Jedną z konsekwencji proponowanych prac budowlanych jest usunięcie klatki schodowej D. Jednym z wymogów bezpieczeństwa pożarowego jest to, że sale, które mogą pomieścić 60 osób lub więcej muszą mieć więcej niż jedno wyjście ewakuacyjne. Na przykład, w Jazz Café, z powodu podziemnej lokalizacji powstaje potrzeba utworzenia drugiego wyjścia, gdyż obecne drugie wyjście ewakuacyjne zniknie wraz z usunięciem klatki D. Tym niemniej, przy okazji wykonywania wykopów dla zidentyfikowania przecieku kanalizacji Jazz Café odkryto stare mury zaporowe tworzące rodzaj korytarza zewnętrznego, który mógłby służyć do stworzenia nowych schodów do celów ewakuacyjnych z Jazz Café. Chcielibyśmy przy okazji rozwiązać kwestię bezpiecznej ewakuacji z budynku osób na wózkach inwalidzkich lub fizycznie niepełnosprawnych. Rozważamy ewentualności możliwie bezpiecznego wykorzystania wind dla ewakuacji lub stworzenia bezpiecznego schronienia dla tych osób.

POSK jako organizacja musi zapewnić, że jego budynki i ich funkcjonowanie są odpowiednio bezpieczne. POSK istnieje bezpiecznie od ponad 50 lat, zarówno ja, jak i Rada, Zarząd, pracownicy i wolontariusze dokładamy starań i mamy na celu utrzymanie bezpieczeństwa w POSK-u  obecnie i na przyszłe lata.

Rozmawiał: Tomasz Furmanek