O nas

Statut:

Proszę kliknąć na link poniżej aby otworzyć dokument:

Statut_POSK-u.pdf

 

Bye-laws:

Proszę kliknąć na link poniżej aby otworzyć dokument:

POSK_Bye-laws.pdf 


Dodatki do Bye-laws:

Proszę kliknąć na linki poniżej aby otworzyć dokumenty:

1. Wniosek o członkostwo POSK-u.pdf

2. Mianowanie/odwołanie delegata organizacji na Walne Zebranie.pdf

3. Zgłoszenie prokury.pdf

4. Zgłoszenie Kandydatury do Rady POSK-u.pdf

5. Deklaracja kompetencji i reputacji.pdf

6. Deklaracja interesów.pdf

7. Mianowanie/odwołanie członka Rady.pdf

8. Przyjęcie nominacji na członka Rady.pdf

9. Zgłoszenie kandydata do wyborów na Przewodniczącego POSK-u.pdf

10. Zgłoszenie kandydatury do wyborów do Komisji Rewizyjnej.pdf

11. Zgłoszenie kandydata do nominacji do Komisji rewizyjnej.pdf