O nas

Organizacje

 

Biblioteka Polska

Tel: 020 8741 0474

Jedna z większych bibliotek polskich poza Krajem, została założona w 1942 roku. Specjalizuje się w zbieraniu publikacji emigracyjnych. Księgozbiór stanowią wydawnictwa emigracyjne i krajowe o profilu humanistycznym, polonika, conradiana, rękopisy, archiwa osób prywatnych oraz instytucji i organizacji emigracyjnych, czasopisma emigracyjne i krajowe, biuletyny i komunikaty organizacji emigracyjnych, wydawnictwa "drugiego obiegu", mapy, nuty, fotografie.

Biblioteka zbiera także dokumenty życia społecznego emigracji (zaproszenia, jednodniówki, programy imprez, katalogi wystaw itp.). Opracowuje i wydaje Bibliografię druków polskich i Polski dotyczących wydanych poza Polską po 1 września 1939r.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj, lub wyślij email na adres library@polishlibrary.co.uk


Central Circulating Library

Tel: 020 8741 0474

Central Circulating Library jest działem Biblioteki, który zajmuje się wypożyczaniem polskich książek brytyjskim bibliotekom publicznym.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj, lub wyślij email na adres ccl@polishlibrary.co.uk


 
East European Advice Centre

Tel: 020 8741 1288

East European Advice Centre (EEAC) ma na celu pomoc ludziom ze Wschodniej Europy, z problemami ekonomicznymi lub społecznymi, które uniemożliwiają im osiedlenie się na terenie Wielkiej Brytanii. Wierzymy, iż tego rodzaju problemy są najcześciej spowodowane barierami ekonomicznymi, językowymi lub kulturowymi, które utrudniają im korzystanie z usług lokalnych instytucji państwowych, a także asymilację z brytyjskim społeczeństwem.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.easteuropeanadvicecentre.org.uk lub wyślij email na adres info@eeac.org.uk


Familia Centrum Pomocy Rodzinie 

Wspieramy rodziny z problemami psychologicznymi, wychowawczymi, uzależnieniami czy przemocą domową. Pomagamy w komunikowaniu się z lokalnymi serwisami, w tym opieką społeczną.

Oferujemy bezpłatnie:
- konsultacje prawne
- konsultacje niezależnego pracownika socjalnego 
- poradnictwo rodzinne oraz wsparcie psychologiczne
- warsztaty psychoedukacyjne
- informacje o możliwości zostania rodziną zastępczą

Familia to projekt prowadzony przez organizację społeczną Poles in Need UK.

Współpracujemy z Ambasadą Polską w Londynie, polskimi szkołami sobotnimi oraz największymi instytucjami polonijnymi w Wielkiej Brytanii.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 15:00 – 20:00
Środa 12:00 – 17:00
Piątek 12:00 – 17:00
Sobota 11:00 – 15:00 (umówione spotkania) 

Nr telefonu: 07809904386 / 07809904387
Email: familia@pinuk.online

http://www.pinuk.online/ 

Adres: Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny POSK, 
238-246 King St, Hammersmith, Londyn, W6 0RF


Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Tel: 020 8748 6197

Instytut Józefa Piłsudskiego jest otwarty w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.30 do 16.30 oraz w każdym innym terminie po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem. W muzeum instytutu znajduje się zbiór oryginalnych odznak legionowych, medalionów, szereg obrazów, w tym „Marszałek na Kasztance” pędzla Wojciecha Kossaka.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.pilsudski.org.uk, lub wyślij email na adres instytut@pilsudski.org.uk .


Koło Lwowian

Koło Lwowian powstało dzięki zaangażowaniu przyjaciół polskiego Lwowa, którzy urodzili się lub mieli silne związki z miastem jeszcze przed II wojną światową. Po zakończeniu działań wojennych żołnierze, w znacznej większość wojenni obrońcy miasta, którzy nie mogli wrócić do zniewolonego komunizmem kraju postanowili w 1961 roku zorganizować się w ramach działalności Koła i bronić dobrego imienia swego umiłowanego miasta.

Od tamtej chwili aż do dziś miłośnicy Lwowa wydają różnego rodzaju publikacje, m.in. biuletyn „Lwów i Kresy”, spotykają się przy okazji świąt narodowych i religijnych, ale także towarzysko kultywując lwowskie święta i obyczaje. Koło Lwowian pomaga ponadto finansowo lwowskim szkołom. Jego członkowie podkreślają, że są organizacją prostilinijną, bez prezesów i statusów za to łączącą ludzi, których zbliża ta sama pasja - sławienia dobrego imienia i uroku Lwowa.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedż  www.kolo-lwowian.org.uk lub zadzwon 0207 584 7349 


Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie

Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie powstał z potrzeby zrozumienia, współczucia i chęci pomocy Polakom pozostałym na terenach byłego Związku Sowieckiego – na Ukrainie, Białorusi i w Kazachstanie. Polacy rozrzuceni po republikach sowieckich znaleźli się tam nie z własnej woli. Ci, którym udało się przedostać na Zachód, byli pierwszymi, którzy pragnęli pomóc swoim rodakom, nierzadko członkom rodziny, pozostałym na „nieludzkiej ziemi”.

Głównym celem Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie jest pomoc Polakom pozostałym na terenach b. Związku Sowieckiego a obecnie Federacji Rosyjskiej w utrzymaniu świadomoci narodowej i kontaktów z macierzą. Komitet pomaga Polakom na Wschodzie za pomocą Stowarzyszenia "Wspolnota Polska" oraz przez osobiste kontakty. Służy w rozwoju polskiej działalności kulturalno-oświatowej i społecznej jak udzielanie pomocy finansowej w organizowaniu w Kraju kolonii letnich dla dzieci, stypendia studenckie na KULu oraz inne formy działalności publicznej.

Kontakt: Jacek Bernasiński, email:  jacek@bernasinski.com

korespondencja listowna: na adres POSK-u


Konfraternia Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii

Konfraternia Artystów Polskich w Wielkiej Brytanii została założona przez Ewę i Stanisława Rusieckich w 1975 roku. Organizacja od początku swego istnienia zakładała promowanie młodych polskich talentów artystycznych. Do dziś pod egidą Konfraternii występują polscy muzycy klasyczni oraz śpiewacy.

Organizowane raz w miesiącu popularne środowe Koncerty przy Kawie gromadzą spore grono melomanów zainteresowanych wsparciem początkujących muzyków. Konfraternia poza cyklicznymi wydarzeniami muzycznymi organizuje także dwa razy do roku weekendowe koncerty galowe. Do jednych z najważniejszych osiągnieć Organizacji w ciągu minionego roku należało niewątpliwie wystawienie opery Verbum Nobile Stanisława Moniuszki.

Aby uzyskać więcej informacji wyślij email na adres konfraternia@posk.org 


Medical Aid for Poland Fund

Tel: 020 8748 1116

Fundacja Pomocy Medycznej dla Polski ("MAPF") z siedzibą w Londynie została założona w 1981r. na krótko przed wprowadzeniem w kraju stanu wojennego. Fundacja powstała w odpowiedzi na apel Lecha Wałesy, ówczesnego przewodniczącego związku zawodowego Solidarność.

Założycielami MAPF byli Polacy mieszkający na emigracji w Wielkiej Brytanii wspomagani przez brytyjskich przyjaciół. Wspólnie rozpoczęli oni akcję niesienia pomocy medycznej dla kraju.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.mapf.org.uk lub wyślij email na adres medaidpoland@yahoo.com.


Polish Psychologists' Association

Stowarzyszenie ponad 200 wolontariuszy: psychologów, pedagogów oraz socjologow, którzy postanowili pomagać innym Polakom mieszkającym na terenie Wielkiej Brytanii i jednocześnie pragnęli sami rozwijać się w swoich psychologicznych i pokrewnych specjalizacjach.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.polishpsychologists.org


Polonia Aid Foundation Trust (PAFT)


Polska Fundacja Kulturalna

Polska Fundacja Kulturalna

W roku 1953 trust powołał do życia Polską Fundację Kulturalną, by przejęła obowiązki wydawcy „Dziennika” i „Tygodnia Polskiego” oraz rozpoczęła wydawanie serii książek broszurowych (paper-backs), z których kilka osiągnęło spore nakłady.

PFK prowadząc działalność wydawniczą od roku 1963, opublikowała ponad 500 tytułów książek z czego najwięcej przypada na rok 1978 (21 pozycji); w 1968 - 20 tytułów; 19 wydano w 1986, a po 17 w latach 1969 i 1972. Do najpopularniejszych prac wydawanych przez oficynę należy zaliczyć W. Jędrzejewicza „Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys” (7 wyd.); Z. Błażyńskiego „Mówi Józef Światło...” (6 wyd.); A. Mickiewicza „Pan Tadeusz” (wydanie polsko-angielskie) oraz „The crime of Katyń” (tłumaczenie na język angielski pracy „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”), po 5 wyd.; W. Meysztowicza „Gawędy o czasach i ludziach” (4 wyd.).

Swoje książki PFK wydawała w ramach serii. Początkowo dwa razy w roku wydawano serie po 5 tytułów. W ten sposób wydano 28 serii. Ostatnią serią była Biblioteka Autorów Emigracyjnych, gdzie w latach 1994-1998 ukazało się 12 tytułów będących przedrukami.

Jak powiedziano – czołowym zadaniem Polskiej Fundacji Kulturalnej było od początku rozpowszechnianie słowa polskiego przez publikację czasopism i książek. Gdy ukazała się pierwsza seria książek broszurowych, generał Władysław Anders, pierwszy prezes Fundacji, powiedział: „Gdy kraj skazany jest na to, co wydają tam na rozkaz, popieranie wolnej twórczości to ważne zadanie, jeśli nas tylko na nie stać”. Przez całe swoje istnienie Polska Fundacja Kulturalna wywiązywała się z tego zadania bez względu na to, jaka była sytuacja na świecie czy w kraju.

W ciągu tych 60 lat – pod prezesurą generała Andersa, a następnie ambasadora Raczyńskiego, Stefana Soboniewskiego, Tadeusza Walczaka, (a po odwołaniu Andrzeja Szkuty w 2005 roku) pod prezesurą piszącego te słowa – Fundacja przełamywała różnorodne trudności, ostatecznie wychodząc zawsze na prostą.

Na obchodach 25-lecia PFK ówczesny prezes Stefan Soboniewski powiedział: „Tajemnica powodzenia i sukcesu jest prosta. Dobrać właściwych ludzi...”.

I to chyba w życiu społecznym jedyna prawdziwa recepta na powodzenie. Sprawdza się na pewno od 2005 roku, gdy przed Polską Fundacją Kulturalną stanęło widmo zapaści finansowej spowodowanej indolencją ówczesnej ekipy. Mimo kłopotów, dziesięć kolejnych lat aktywności Fundacji z nowym zespołem ludzi jest najlepszym dowodem na potwierdzenie trafności słów Stefana Soboniewskiego.

Polska Fundacja Kulturalna jest świetną marką, gdy idzie o świadectwo dokonań pokolenia emigracji niepodległościowej. Jako depozytariuszom dawnych czasów trzeba nam kontynuować linię wyznaczoną przez lata istnienia. Ale jednocześnie musimy zadbać o swoje miejsce na współczesnym rynku. I takiej próbie, jako Fundacja, jesteśmy poddani.

Szymon Zaremba

 


Polska Macierz Szkolna

Tel: 020 8741 1993 - (Biuro czynne Pn. wt. czw. pt od 10.00 do 16.30; śr od 12.00 do 18.30.

Polska Macierz Szkolna sprawuje obecnie pieczę nad blisko setką polskich szkół przedmiotów ojczystych (sobotnich), organizuje egzaminy na dwu poziomach maturalnych kursy metodyczne dla nauczycieli, kursy przygotowawcze do egzaminów dla młodzieży oraz konkursy wiedzy o Polsce, prowadzi księgarnię, wydaje czasopisma oraz podręczniki szkolne. Posiada również biuro załatwiające sprawy bieżące.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.polskamacierz.org, lub wyślij email na adres pms@polskamacierz.org.


Polski Uniwersytet na Obczyznie (PUNO)

Tel: 020 8846 9305

Polski Uniwersytet za Granicą powstał w roku 1939 w Paryżu, z inicjatywy wybitnego historyka prof. Oskara Haleckiego i przy poparciu rządu francuskiego. Po upadku Francji, przeniesieniu się Rzadu Rzeczpospolitej Polskiej do Wielkiej Brytanii i kolejnych dekretach Prezydenta RP, regulujących podstawy prawne uczelni, PUNO uzyskało w dniu 15 grudnia 1952 r. w Londynie swą obecną nazwę oraz pełne prawa państwowych szkół akademickich.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź http://puno.edu.pl, wyślij email na adres info@puno.edu.pl, lub zobacz www.facebook.com/LondynPuno/.


Polskie Stowarzyszenie Powiernicze

Tel. 020 8748 1120 (Biuro czynne jest: pn-pt, godz. 10.00-13.00, 14.00-17.00)

Polskie Stowarzyszenie Powiernicze powstało w 1956 roku. Obecnie znajduje się pod wyłącznym zarządem Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. Zajmuje się sporządzaniem i wykonaniem testamentów, przekazuje do Polski renty i emerytury, administruje powierzonymi funduszami, wykonuje tłumaczenia urzędowych dokumentów, w tym certyfikatów narodzin i ślubu, potwierdza autentyczność podpisu.


Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyżnie (PTNO)

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie zostało założone przez Polską Radę Naukową w styczniu 1950 roku. Rada powstała z inicjatywy ówczesnego ministra oświaty Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, prof. Władysława Folkierskiego, trochę wcześniej, w dniu 7 grudnia 1948 roku i w swym działaniu postawiła sobie jako główne zadanie stworzenie prawdziwego Towarzystwa Naukowego poza Krajem, rządzonym przez komunistyczne władze uległe Związkowi Radzieckiemu. W tym celu Rada postanowiła zebrać ewidencję polskich naukowców, chcących uczestniczyć w takim Towarzystwie.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.ptno.org.


Scena Polska UK w POSK-u

Scena Polska UK w POSKu jest najbardziej uznanym i popularnym  zespołem  teatralnym  działającym w środowisku polskim w  w Londynie od 2004 roku. Zespół składa się z zawodowych aktorów, piosenkarzy i muzyków. Wysoki poziom artystyczny i  pełen magii teatralnej styl przedstawień zyskuje Scenie Polskiej stale rosnące  rzesze fanów i zwolennikow.Repertuar „Sceny” jest szeroki i zróżnicowany – od Gałczyńskiego do Stachury oraz od Herberta do Osieckiej. Najpopularniejsze spektakle Sceny , jak GĘŚ NADZIEWANA, FORTEPIAN MARYSI, KABARET  PERŁY PRLu, A WARIATKA JESZCZE TAŃCZY , EPITAFIUM DLA FRAJERA,  były wielokrotnie wznawiane na życzenie publicznosci. Scena Polska działa pod patronatem POSKu prezentując  cztery premiery rocznie , w kameralnej atmosferze Jazz Cafe oraz na scenie Teatru POSKu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Facebook.


Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich

Tel: 0208 763 9336

Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich powstało, by szerzyć wiedzę o mordzie katyńskim i uczcić pamięć tych, których zamordowano. Stowarzyszenie propaguje wiedzę na temat mordu poprzez organizowanie regularnych wycieczek do lasów Katynia, Miednoje i Charkowa, akcji mających na celu utrzymywanie w dobrej kondycji pomników katyńskich i tablic upamiętniających to tragiczne wydarzenie.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.federacja-katyn.org.pl.


Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Tel: 020 8742 6425

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii zostało założone w 1940 roku w Londynie przez grupę inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Wielkiej Brytanii.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.stpuk.org.


Teatr Syrena

Tel: 0208 840 5382 / 07770 765 983

Teatr dla dzieci i młodzieży Syrena powstał w 1959 roku staraniem 17 organizacji społecznych. Do dziś Syrena wystawia sztuki z kanonu dziecięcej literatury, w języku polskim, przy zaangażowaniu polskich dzieci urodzonych na emigracji oraz polonijnych, profesjonalnych aktorów. Syrena od początku swego istnienia zaprezentowała już kilkadziesiąt spektakli, premiery najczęściej można zobaczyć na deskach Teatru POSK-u dwa razy do roku.

Każdej towarzyszy konkurs talentów – casting podczas którego wśród małych i większych miłośników teatralnego kunsztu wybierani są i obsadzani do odpowiednich ról najlepsi. Staraniem prezes Syreny – Krystyny Bell sztuki są obecnie sprowadzane z Polski i wystawiane pod okiem polskich reżyserów z udziałem tutejszej młodzieży. Produkcje teatralne są niemal w całości organizowane przez dzieci, które angażowane zostają nie tylko w role, ale i proces przygotowawczy spektakli.

Aby uzyskać więcej informacji, wyślij email na adres kryssiebell@msn.com


The Joseph Conrad Society (UK)

Celem The Joseph Conrad Society jest prowadzenie i umożliwianie prowadzenia badań spuścizny literackiej pisarza Józefa Conrada Korzeniowskiego i jego życia. Powstało w 1973 roku, początkowo jako niewielka grupka entuzjastów literatury Conrada, z czasem przybrało formę towarzystwa naukowego o międzynarodowym zasięgu.

Jako pierwsze stowarzyszenie dedykowane pisarzowi, zaczęło wydawać czasopismo „The Conradian: The Journal of the Joseph Conrad Society”, które ukazuje się dwa razy w roku.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.josephconradsociety.org lub wyślij email na adres hughepstein@hotmail.co.uk


Towarzyski Klub POSK'u – POSKlub

Tel: 0208 742 6415

POSKlub znajduje się na czwartym piętrze Ośrodka. POSKlub posiada bar i restaurację z licencją alkoholową. Podawane są polskie specjalności (barszcz, pierogi itd.) W sobotnie wieczory organizowane są zabawy taneczne. Odbywają się sesje brydżowe, można zagrać w bilard.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj, lub wyślij email na adres posklub@hotmail.co.uk

Strona: https://sites.google.com/site/posklubclub

_______________________________________________________________________________________________

Zespół Pieśni i Tańca Tatry

W POSKu działa polonijny Zespół Pieśni i Tańca Tatry. Próby zespołu odbywają się w we wtorki i piątki wieczorem. Nowi członkowie zawsze mile widziani, doświadczenie nie wymagane.

Email: contact@tatrylondyn.co.uk
Próby:

Grupa zaawansowana, piątek 19.30 - 21.30

Grupa początkująca, wtorki 19.30 - 21.30

Więcej informacji na stronie zespołu: http://tatrylondyn.co.uk/  oraz na Facebook'u https://www.facebook.com/tatrylondon/ 

 _______________________________________________________________________________________________

Zjednoczenie Polek w Wielkiej Brytanii

Tel: 0207 3739 939

Zjednoczenie Polek na Emigracji zostało powołane 18 listopada 1946 r. dzięki inicjatywie Wandy Pełczyńskiej – przedwojennej posłanki na Sejm RP, a jego celem było niesienie wszechstronnej pomocy kobietom polskim, które po 1939 roku znalazły się na obczyźnie i opuszczającym szeregi wojska po wojnie i przybywających do Anglii z różnych stron świata.


Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii C.I.O.

Tel: 020 8741 1606

Zjednoczenie Polskie powstało w 1946 roku, gdy Rząd Brytyjski wycofał uznanie dla Rządu Polskiego na Emigracji. Od tego czasu do roku 1990 Zjednoczenie reprezentowało interesy polskiej emigracji wobec brytyjskich władz.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.zpwb.org.uk, lub zobacz stronę Facebook.


Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą

Tel: 020 8995 1417

Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą (ZNPZ) jednoczy nauczycieli Polskich Szkół Przedmiotów Ojczystych, miłośników języka polskiego, historii Polski i jej kultury. Cele, tej jedynej poza krajem organizacji nauczycielskiej, to m.in.: zakładanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych, pomoc merytoryczna i doskonalenie pedagogiczne nauczycieli (kursy pedagogiczne), utrzymywanie łączności ze Szkołami Przedmiotów Ojczystych, wzbogacanie metod nauczania i wychowania poprzez organizację seminariów metodycznych, konkursów czytania, prelekcji o tematyce historycznej dla młodzieży starszej i imprez o charakterze edukacyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji wyślij email na adres znpzgbrit@hotmail.com, lub zobacz stronę Facebook.


Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii (APA)

Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii (APA), które powstało w 1955 roku, jest organizacją malarzy, rzeźbiarzy, grafików, 'mixed media' artystów i fotografów.  Wszyscy są pochodzenia polskiego, urodzeni lub zamieszkali w Wielkiej Brytanii.  Od roku 2004, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, napływ nowych artystów wzbogacił organizację o róznorodną gamą uprawianych stylów.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.apauk.org.


Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich w Wielkiej Brytanii

Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich w Wielkiej Brytanii powstało w 1947 roku. Mająca długą historię organizacja skupia jednak młodych i aktywnych ludzi, zaś status Zrzeszenia zakłada istnienie zarządu, którego członkowie nie mogą mieć więcej niż 30 lat.

Organizacja skupia dziś ponad 200 członków, którzy w koleżeńskiej atmosferze spędzają wspólnie czas podczas krajoznawczych wycieczek, sportowych spotkań, zabaw czy na dyskusjach dotyczących Polski i jej życia kulturalnego. Zrzeszeni absolwenci biorą udział w rocznicowych uroczystościach, świętach patriotycznych i religijnych. Sami raz do roku organizują wakacje w Penrhos, zaś dwa razy do roku popularne bale maskowe.

Aby uzyskać więcej informacji wyślij email na adres weekendowy@gmail.com.


Związek Artystów Scen Polskich za Granicą (ZASP)

Tel. 020 8567 3134

W Londynie ZASP powołany został w 1942 roku, pod opieką Rządu Polskiego na Emigracji. Skupiał profesjonalnych artystów sceny, których los pozbawił ojczyzny. Członkami ZASPu za Granicą byli wszyscy przebywający poza Polską przedwojenni aktorzy, reżyserzy, muzycy, kompozytorzy - wszyscy ludzie teatru.

Po zakończeniu II Wojny Światowej, do Londynu zjechały oddziały Wojska Polskiego walczące na Zachodzie, wraz z nimi również artyści-żołnierze Teatrów Wojskowych. Zapisywali się do istniejącego już wtedy “ZASPu Gniazdo Londyn”.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.zasp.pl, lub zobacz stronę Facebook.


Związek Junackiej Szkoły Kadetów


Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, istniejący od 1946 r., jest stowarzyszeniem twórczym i zawodowym pisarzy, którzy mieszkają poza Polską lub mieszkając w Polsce prowadzą działalność twórczą związaną z emigracją.

Celem ZPPnO jest reprezentowanie polskiej społeczności pisarskiej na terenie Wielkiej Brytanii, przede wszystkim pisarzy należących do ZPPnO; bronienie ich interesów i praw autorskich swoich członków; pomaganie w nawiązywaniu kontaktów zawodowych z pisarzami innych krajów, zwłaszcza z tymi, którzy pracują w warunkach podobnych do warunków naszego Związku, a także propagowanie literatury polskiej, przede wszystkiej powstającej poza Polską, na świecie.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.zppno.org, lub wyślij email na adres reginataylor@hotmail.com.