Aktualności

Bardzo dużo pozytywnej enegii!

Bardzo dużo pozytywnej enegii!

Alicja Śmietana i jej goście w Sali Teatralnej POSK-u w piatek 29 czerwca 2018

Na spokojnych wodach

Na spokojnych wodach

Walne Zebranie Członków POSK-u 19 maja 2018