Aktualności

W centrum uwagi...

W centrum uwagi...

Kilka refleksji po dorocznym Walnym Zebraniu Członków POSK-u 2017

W centrum uwagi

W centrum uwagi

Prezentacja przygotowana przez Przewodniczącą POSK-u Joannę Młudzińską na Walne Zebranie Członków w maju 2017

Koncentrowałam się na konkretnych, wymiernych działaniach

Koncentrowałam się na konkretnych, wymiernych działaniach

Joanna Młudzińska, przez 5 ostatnich lat Przewodnicząca POSK-u, podsumowuje ten okres